Zakup psychologicznych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju psychicznego – Autyzmem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2, zaprasza do składania ofert na:

przedmiot zamówienia:  zakup psychologicznych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju psychicznego – Autyzmem (chłopiec w wieku 9 lat), w wymiarze 8 godzin miesięcznie (ok.  2 godziny w tygodniu po 60 minut). Szczegóły w załączniku.