Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zarządzeniem nr 6/2020 Dyrektora GOPS z dnia 30 września 2020 r. na Inspektora ochrony danych GOPS wyznaczona została Pani Barbara Kołacz.

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz. Urz. UE L 119) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Plac Wspólnoty 2 32 – 085 Szyce.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Barbara Kołacz z którą można się skontaktować poprzez e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

  • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6.Posiada Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

7.przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

Załączniki:
Pobierz plik (Procedura Praw.pdf)Procedura Praw.pdf[ ]160 kB
Pobierz plik (klauzula CV.pdf)klauzula CV.pdf[ ]286 kB
Pobierz plik (Klauzula-informacyjna.pdf)Klauzula-informacyjna.pdf[ ]125 kB