Kręgosłup pełni kluczową rolę w naszym ciele, umożliwiając nam stanie, chodzenie, siedzenie i wykonywanie wielu innych czynności. Niewłaściwa postawa, urazy, brak aktywności fizycznej czy nadwaga mogą prowadzić do problemów z kręgosłupem. Dlatego dbanie o zdrowie kręgosłupa to inwestycja w długoterminowe zdrowie i komfort życia. Regularne ćwiczenia, właściwa ergonomia podczas pracy, unikanie noszenia ciężkich przedmiotów oraz dbanie o prawidłową postawę to tylko niektóre kluczowe aspekty zachowania zdrowego kręgosłupa.

Jakie są skierowania na rehabilitację?

Dostępne formy rehabilitacji finansowane przez NFZ

  • skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne.
  • skierowanie do ośrodka/zakładu rehabilitacji dziennej.
  • skierowanie na leczenie/rehabilitację uzdrowiskową.

FIZJOTERAPIA  DOMOWA W RAMACH NFZ

Komu przysługuje domowa rehabilitacja?

Podstawą do uzyskania skierowania pacjenta na nieodpłatną rehabilitacje w domu w ramach NFZ jest stwierdzenie u pacjenta braku możliwości samodzielnego poruszania się, a więc niemożności stawienia się w placówce leczniczej a także dla osób z:

- ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;

- ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5 stopniowej skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18 r.ż.);

- uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez 12 miesięcy od powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;

- chorobami przewlekle postępującymi w szczególności: miopatiami, choroba Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłym zespołem pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;

- chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezo plastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;

- urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;

- osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

 Czas trwania rehabilitacji wynosi 80 dni zabiegowych w ciągu roku.

Więcej szczegółów znajdziesz na Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6, 31-053  Kraków.

Informacje ,,w pigułce” zostały pozyskane od Pana Artura Surmiak –rehabilitanta tel. 880 911 889 - który współpracuje z GOPS w Wielkiej Wsi od kilu lat za co bardzo dziękujemy!!!

Anna Lorenc (GOPS Wielka Wieś)