To miejsca, w którym bezpłatnie i bez skierowania można otrzymać specjalistyczne wsparcie. Specjaliści opracowują indywidualny plan leczenia na podstawie kontaktu z osobą doświadczającą kryzysu psychicznego.  Pomoc może obejmować wizyty w poradni, pobyt na oddziale całodobowym lub dziennym, a także wsparcie zespołu leczenia środowiskowego, który odwiedza pacjenta w domu, by pomagać jemu i jego rodzinie.

  • Centrum Wspierania Rodzin przy PCPR w Krakowie Słowackiego 20, 30-037 Kraków tel: 12 634-42-66 wew. 412, 574, 570 lub 564, dyżurują: psycholog, logopeda, mediator, pracownik socjalny, pedagog
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków tel. całodobowy 12 421-92-82 dyżurują: psycholog, interwent kryzysowy, prawnik (tel.12 421-82-42); lekarz psychiatra (tel. 12 421-82-42)
  • Centrum Zdrowia Psychicznego Wrocławska 1-3, budynek nr. 24 I piętro tel. 12 63-04-810 czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00-18:00
  • Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny Kraków, Mehoffera 10, III piętro tel. 12 65-24-601
  • Punt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny Zabierzów, ul. Cmentarna 2 tel. 729 494 633

BEZPŁATNE NUMERY POMOCOWE

telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych 116 123 czynny codziennie od 14:00 do 22:00

telefon zaufania młodych 22 484 88 04 czynny od pon.- sob. od 11:00 do 21:00

telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

dziecięcy telefon zaufania rzecznik praw dziecka 800 121 212

ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” 800 120 002

wsparcie dla osób po stracie bliskich 800 108 108 czynny od pon.- pt. od 14:00 do 20;00

tumbo pomaga – pomoc dzieciom  i młodzieży w żałobie 800 111 123 czynny od pon. - pt. od 12:00 do18:00

dobre słowa – tel. dla seniorów 12 333 70 88 czynny od pon. do pt. od 10:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00

ogólnopolski portal wsparcia505 981 386

telefon pogadania 800 012 005 czynny codziennie od 12:00 do 20:00

telefon zaufania HIV/AIDS 801 888 448 czynny od pon.-pt. od 9:00 do 21:00

telefon zaufania uzależnienia Behawioralne 801 889 880 czynny codziennie od 17:00 do 22:00

ogólnopolski telefon zaufania narkotyki-narkomania 800 199 990 czynny codziennie od 16:00 do 21:00

linia pomocy pokrzywdzonym  222 309 900 czynny całodobowo

Elżbieta Seweryn (interwent kryzysowy)

Beata Nabagło (GOPS Wielka Wieś