Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, z siedzibą w Szycach, Plac Wspólnoty 2, jest jednostką organizacyjną Gminy Wielka Wieś, powołaną Uchwałą Nr IV/16/90 Rady Gminy w Wielkiej Wsi z dnia 10 lipca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


 

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi

Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce

Godziny funkcjonowania:

  • poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • od wtorku do czwartku: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00


Telefon:
12 419 11 01
12 419 04 40
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl

Adres EPUAP:

/GOPSWIELKAWIES/
SKRYTKAESP

 

epuap