Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - dotyczy dzieci

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - dotyczy osób dorosłych

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - dotyczy dzieci

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - dotyczy osób dorosłych

WNIOSEK o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osoby, która nie ukończyła 16 roku życia

WNIOSEK o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osoby, która ukończyła 16 rok życia

 

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Oświadczenie o uczeszczaniu dziecka do szkoly poza miejscem

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa

Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy

Wniosek o świadczenie dobry start (300+)

 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH DO 31 GRUDNIA 2023 r. (wzór wniosku obowiązujący od 1 stycznia 2024 r.)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2024 R. (wzór wniosku obowiązujący od 1 stycznia 2024 r.)

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2024 R. (wzór załącznika do wniosku obowiązujący od 1 stycznia 2024 r.)

 

Wniosek o świadczenie rodzicielskie

Wniosek o świadczenie wychowawcze (500+)

Wniosek o świadczenie 'ZA ŻYCIEM'

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

WZÓR oświadczenia o uzyskaniu dochodu (uzyskanie zatrudnienia)

wzór zaświadczenia lekarskiego 'Za Życiem'

WZÓR zaświadczenia o uzyskaniu dochodu (uzyskanie zatrudnienia)

Zaswiadczenie lekarskie lub wystawionę przez położną