Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

 

Wniosek o przyznanie lub wydanie duplikatu  Karty Dużej Rodziny Wniosek do pobrania

 


Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - dotyczy dzieci

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - dotyczy osób dorosłych

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - dotyczy dzieci

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - dotyczy osób dorosłych

WNIOSEK o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osoby, która nie ukończyła 16 roku życia

WNIOSEK o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osoby, która ukończyła 16 rok życia

 

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Oświadczenie o uczeszczaniu dziecka do szkoly poza miejscem

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa

Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy

Wniosek o świadczenie dobry start (300+)

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek o świadczenie rodzicielskie

Wniosek o świadczenie wychowawcze (500+)

Wniosek o świadczenie 'ZA ŻYCIEM'

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

WZÓR oświadczenia o uzyskaniu dochodu (uzyskanie zatrudnienia)

wzór zaświadczenia lekarskiego 'Za Życiem'

WZÓR zaświadczenia o uzyskaniu dochodu (uzyskanie zatrudnienia)

Zaswiadczenie lekarskie lub wystawionę przez położną

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi

Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce

Godziny funkcjonowania:

  • poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • od wtorku do czwartku: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00


Telefon:
12 419 11 01
12 419 04 40
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl

Adres EPUAP:

/GOPSWIELKAWIES/
SKRYTKAESP

 

epuap