Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.

http://www.gops.wielka-wies.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Plac Wspólnoty 2

32-085 Szyce

Tel.: 12 419-11-01, 798-802-911

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2009-06-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31

Strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-strona internetowa nie jest w pełni przystosowana do wyświetlenia na urządzeniach mobilnych

- część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów

- obrazy zamieszczone na stronie nie zawierają tekstu alternatywnego

Powody wyłączenia:

- pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej


Ułatwienia na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.  

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Justyna Krawczyk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 12 419 11 01

Procedura skargowo-wnioskowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi znajduje się na pierwszym piętrze budynku przy Pl. Wspólnoty 2, 32-085 Szyce. Wejście do budynku jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim (winda – wejście od strony Urzędu Gminy Wielka Wieś). Przy windzie znajduje się dzwonek, dzięki któremu jest możliwość wezwania pracownika, którego zadaniem jest pomoc wszystkim osobom niepełnosprawnym w załatwieniu zgłoszonych spraw. Na parterze budynku, przy wejściu od strony Park Hotelu znajduje się skrzynka podawcza, w której można pozostawić wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej bez konieczności wchodzenia na piętro. Przy budynku znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych. 

Utrudnienia:

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku poza oznaczeniami przycisków windy, nie ma oznaczeń alfabetu Braille’a.

W windzie brak komunikatów głosowych informujących o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi.

Brak tłumacza języka migowego

Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych