Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

 Asystent rodziny udziela wsparcia rodzinom tego wymagającym, poprzez m.in.:

-       opracowanie i realizację planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, a także dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny,

-        udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

-        udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;

-        wspieranie aktywności społecznej rodzin;

-        motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

-        udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

-        udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

-        prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

-        prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi


Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce


Godziny funkcjonowania:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek-Piątek: 7.30-15.30


Telefon:
12 419 11 01;
12 419 04 40;
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl

 

epuap