Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

 Asystent rodziny udziela wsparcia rodzinom tego wymagającym, poprzez m.in.:

-       opracowanie i realizację planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, a także dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny,

-        udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

-        udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;

-        wspieranie aktywności społecznej rodzin;

-        motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

-        udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

-        udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

-        prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

-        prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi

Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce

Godziny funkcjonowania:

  • poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • od wtorku do czwartku: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00


Telefon:
12 419 11 01
12 419 04 40
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl

Adres EPUAP:

/GOPSWIELKAWIES/
SKRYTKAESP

 

epuap