Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Wielka Wieś na lata 2016 – 2020 „Zatrzymać przemoc”, przyjęty Uchwałą Nr XII/147/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2016 roku

Celem głównym Programu jest zmniejszenie rozmiaru przemocy w rodzinach mieszkających na terenie naszej gminy oraz skutków stosowania przemocy. Realizacja celu głównego będzie możliwa poprzez cele szczegółowe, m.in.: 

  • podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie
  • zwiększenie dostępności i efektywności podejmowanych działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • zapewnienie kompleksowej pomocy osobom doznającym przemocy

zintegrowanie środowisk i skoordynowanie działań lokalnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi

Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce

Godziny funkcjonowania:

  • poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • od wtorku do czwartku: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00


Telefon:
12 419 11 01
12 419 04 40
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl

Adres EPUAP:

/GOPSWIELKAWIES/
SKRYTKAESP

 

epuap