Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Małgorzata Żurek

 

Sekcja Finansowo - Księgowa:

Główny księgowy – mgr Magdalena Wiącek

Specjalista ds. księgowo - kadrowych – Barbara Krawczyk

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej:

Starszy pracownik socjalny: Janina Grzybowska

Starszy pracownik socjalny: Joanna Siudek

Starszy pracownik socjalny: mgr Anna Lorenc

Starszy pracownik socjalny: mgr Anna Studzińska - Nowak

Starszy pracownik socjalny: mgr Grzegorz Kołacz

Specjalista pracy socjalnej: Monika Sarnek

Pracownik Administracyjny: mgr Agata Goraj

 

Sekcja Świadczeń dla Rodzin:

Inspektor ds. świadczeń dla rodzin: mgr Justyna Litewka

Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego: mgr Ewelina Wyżga

Referent ds. świadczeń dla rodzin: mgr Marta Kowalczyk

Inspektor ds. świadczeń wychowawczych mgr Beata Nabagło

 

Asystent Rodziny: mgr Anna Goch – Murzyniec

Koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: mgr Grzegorz Kołacz

Koordynator  ds. wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych oraz pracy świetlic środowiskowych mgr Małgorzata Heród

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi

Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce

Godziny funkcjonowania:

  • poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • od wtorku do czwartku: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00


Telefon:
12 419 11 01
12 419 04 40
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl

Adres EPUAP:

/GOPSWIELKAWIES/
SKRYTKAESP

 

epuap