Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Małgorzata Żurek

 

Sekcja Finansowo - Księgowa:

Główny księgowy – mgr Magdalena Wiącek

Specjalista ds. księgowo - kadrowych – Barbara Krawczyk

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej:

Starszy pracownik socjalny: Janina Grzybowska

Starszy pracownik socjalny: mgr Anna Lorenc

Starszy pracownik socjalny: mgr Anna Studzińska - Nowak

Starszy pracownik socjalny: mgr Grzegorz Kołacz

Pracownik socjalny : Monika Dymacz

Pracownik Administracyjny: mgr Agata Goraj

 

Sekcja Świadczeń dla Rodzin:

Inspektor ds. świadczeń dla rodzin: mgr Justyna Litewka

Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego: mgr Ewelina Wyżga

Referent ds. świadczeń dla rodzin: mgr Marta Kowalczyk

Pracownik administracyjny: mgr Beata Nabagło

 

Asystent Rodziny: mgr Anna Goch – Murzyniec

Koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: mgr Grzegorz Kołacz

Koordynator ds. świetlic środowiskowych: mgr Agnieszka Pajor

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi


Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce


Godziny funkcjonowania:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek-Piątek: 7.30-15.30


Telefon:
12 419 11 01;
12 419 04 40;
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl

 

epuap