Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Małgorzata Żurek

 

Sekcja Finansowo - Księgowa:

Główny księgowy – mgr Magdalena Wiącek

Specjalista ds. księgowo - kadrowych – Barbara Krawczyk

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej:

Starszy pracownik socjalny: Janina Grzybowska

Starszy pracownik socjalny: Joanna Siudek

Starszy pracownik socjalny: mgr Anna Lorenc

Starszy pracownik socjalny: mgr Anna Studzińska - Nowak

Starszy pracownik socjalny: mgr Grzegorz Kołacz

Specjalista pracy socjalnej: Monika Sarnek

Pracownik Administracyjny: mgr Agata Goraj

 

Sekcja Świadczeń dla Rodzin:

Inspektor ds. świadczeń dla rodzin: mgr Justyna Litewka

Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego: mgr Ewelina Wyżga

Referent ds. świadczeń dla rodzin: mgr Marta Kowalczyk

Inspektor ds. świadczeń wychowawczych mgr Beata Nabagło

 

Asystent Rodziny: mgr Anna Goch – Murzyniec

Koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: mgr Grzegorz Kołacz

Koordynator  ds. wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych oraz pracy świetlic środowiskowych mgr Małgorzata Heród