Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

 Z dniem 1 stycznia 2015 r weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny  (Dz. U. Poz.1863) jednocześnie uchylono  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755).

PRAWO DO POSIADANIA KARTY

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej.

Rodzina wielodzietna w myśl ustawy to rodzina w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,

2) w wieku  do 25 roku życia  gdy dziecko uczy się (w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole prawo przysługuje do 30 września następującego po końcu roku szkolnego; w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole wyższej do końca roku akademickiego  w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem)

3)bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE NA PODSTAWIE KARTY

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  oraz na stronach https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia  oraz www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany. Miedzy innymi rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający ważną KDR mają prawo do ulgi w wysokości 49% na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych na podstawie imiennych biletów miesięcznych

 

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi


Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce


Godziny funkcjonowania:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek-Piątek: 7.30-15.30


Telefon:
12 419 11 01;
12 419 04 40;
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl