Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzicom jeśli mają lub mieli łącznie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności karta wydawana jest bez ograniczeń wiekowych na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W przypadku mieszkańców Gminy Wielka Wieś w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce. Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie. Wniosek można złożyć w formie papierowej bądź elektronicznie  za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia> (empatia.mpips.gov.pl).

Aby otrzymać duplikat karty bądź dodatkową formę karty należy wnieść opłatę: 10zł.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.

Można dostać między innymi:

Jeśli jesteś niepełnosprawny lub Twoje dzieci są niepełnosprawne - sprawdź, czy instytucja lub firma, która oferuje zniżki, przyznaje większe zniżki dzieciom lub osobom niepełnosprawnym. Pamiętaj, żeby dostać taką zniżkę, należy pokazać legitymację osoby niepełnosprawnej. 

Poniżej znajduje się link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek

Wyszukiwanie partnerów KDR

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu okazać kartę.

Wzór oznaczenia miejsc honorujących kartę:

 kdr

Aplikacja mObywatel

mKDR w mObywatel

od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.

Wniosek oraz załączniki do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę:

Klauzula KDR