Zgodnie  z  §  2  rozporządzenia Rady  Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty  realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 953). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o realizowanych zadaniach  finansowanych   lub dofinansowywanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.