Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w ramach programu „Aktywni i Potrzebni” na życzenie seniorów dokonał rozeznania ofertowego pośród kilku biur podróży.

Zgromadzone oferty zostały przedstawione na spotkaniu z lokalnymi władzami oraz miejscowymi liderami, gdzie wybrano najbardziej atrakcyjne cenowo i programowo. Biuro podróży „Country Travel” w całości będzie realizatorem ofert. Osoby zainteresowane podróżowaniem szklakiem światowego dziedzictwa UNESCO zapraszamy do kontaktu z GOPS lub na numer telefonu 798-802-911.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi

Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce

Godziny funkcjonowania:

  • poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • od wtorku do czwartku: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00


Telefon:
12 419 11 01
12 419 04 40
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl

Adres EPUAP:

/GOPSWIELKAWIES/
SKRYTKAESP

 

epuap