Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma przyjemność poinformować, iż od listopada bieżącego roku dla mieszkańców naszej gminy będzie udostępniona możliwość skorzystania z bezpłatnych mediacji.

 

Dyżury mediacyjne prowadzone będą przez Pana Michała Prządo. Posiada on kwalifikacje do pełnienia roli mediatora poparte szkoleniami, które odbył w firmie szkoleniowej Akademia Bliżej. Posiada certyfikaty ukończenia kursów w ramach Akademii Profesjonalnego Mediatora z zakresu mediacji rodzinnych oraz cywilnych i gospodarczych. Kursy te są licencjonowane w systemie kształcenia Vocational Competence Certificate opartych na europejskich i krajowych standardach.

Pomoc mediacyjna będzie udzielana w ramach dyżurów odbywających się w godzinach popołudniowych, w czwartki- co dwa tygodnie w godzinach 18:00-20:00 w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Szycach - Plac Wspólnoty 2. Zapisy  – kontakt telefoniczny z GOPS.

Mediacja jest intensywnie rozwijającym się w ostatnich latach sposobem na rozwiązywanie sporów. Jej głównym założeniem jest pomoc skonfliktowanym osobom w samodzielnym wypracowaniu porozumienia. Dzięki temu takie osoby mają szansę dobrowolnie, samemu poradzić sobie z powstałym problemem, bez konieczności angażowania sądu. Zakres spraw, które można poruszyć w ramach mediacji jest bardzo szeroki. Od tych które dotyczą sporów rodzinnych (opieka nad dzieckiem, podział majątku, czy codzienne funkcjonowanie) po spory powstałe z sąsiadem czy usługodawcą. Bardzo ważnymi cechami mediacji jest jej całkowita poufność oraz bezstronność i neutralność mediatora wobec uczestników i sprawy. Ma on za zadanie pomóc w pokonaniu emocji, które towarzyszą sytuacjom konfliktowym, oraz wykorzystać konkretne narzędzia służące budowaniu porozumienia, z uwzględnieniem potrzeb i interesów wszystkich stron sporu.  Finałem mediacji jest ugoda, którą zawierają ze sobą strony. Składa się ona z rozwiązań, które znalazły strony z pomocą mediatora.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi

Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce

Godziny funkcjonowania:

  • poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • od wtorku do czwartku: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00


Telefon:
12 419 11 01
12 419 04 40
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl

Adres EPUAP:

/GOPSWIELKAWIES/
SKRYTKAESP

 

epuap