Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Zapraszamy osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, chcące wrócić na rynek pracy, do udziału w projekcie "Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich" dofinansowanym z Funduszy Europejskich.

Projekt przewiduje wsparcie w zakresie:

  • integracji społecznej tj. szkolenia grupowe podnoszące umiejętności interpersonalne, spotkania indywidualne ze specjalistami np. psychologiem, doradcą zawodowym, kurs prawa jazdy, rehabilitację, terapię uzależnień i inne działania dostosowane do potrzeb uczestników,
  • integracji zawodowej, tj. kursy zawodowe, staże, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

    Zapraszamy także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Rekrutację przeprowadzają pracownicy GOPS, osoby zainteresowane prosimy o kontakt na numer 12 4191101. Rekrutacja trwa do 20.01.2017 roku.