29 kwietnia 2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie odbył się Gminny Konkurs Piosenki Wolontariackiej „Ty też możesz pomóc – okaż serce”. W konkursie wzięli udział reprezentanci przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu gminy Wielka Wieś oraz IX LO w Krakowie. Konkurs odbył się w ramach inicjatywy gminnego Centrum Wolontariatu „Okaż serce”, a koordynatorami były Pani Agata Włodarczyk z ramienia GOPS oraz Pani Dorota Kolemba z ramienia ZSP w Giebułtowie. Duże wsparcie organizacyjne okazały Pani Stanisława Szumiec – Dyrektor ZSP w Giebułtowie, natomiast ciast i poczęstunek został przygotowany, również wolontarystycznie przez Spółdzielnie Uczniowską" Zorza" wraz z opiekunem p. Iloną Dziedzic oraz mamę jednego z uczniów Panią Barbarę Jarosz.

Konkursowi towarzyszyła zbiórka ubrań, zabawek, leków i przyborów szkolnych dla potrzebujących na Ukrainie. Zebrane dary zostały przekazane podopiecznym Fundacji „Aniołów Stróżów”. W przerwie konkursu uczestnicy mieli możliwość obejrzeć prezentację osiągnięć dzieci ukraińskich w dziedzinie sztuk walki, a Pani Olga Pawłowska – prezes fundacji opowiedziała o prowadzonej przez siebie działalności.

Gośćmi specjalnymi były studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej Justyna Windys i Alicja Zielonka. Konkurs został podzielony na dwie tury. W pierwszej rywalizowali z sobą uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli, a w drugiej gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

LAUREACI:

W kategorii przedszkola i szkoły podstawowe :

1 miejsce: Amelia Szczembara (Zespół Szkolno-Przedszkolny z Modlnicy)

2 miejsce: ex aequo Wiktoria Rusek (SP z Będkowic), Julia Niemiec (SP z Biały Kościół)

3 miejsce: Julia Synowska (SP z Biały Kościół)

 

W kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:

1 miejsce: Dominika Sroka (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie)

2 miejsce: Natalia Sobocińska (Gimnazjum w Białym Kościele)

3 miejsce: ex aequo duet Wiktoria Bańdo i Patryk Jopek (Gimnazjum w Białym Kościele) oraz Katarzyna Rataj (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie)

Specjalne wyróżnienia przyznano również najmłodszym uczestnikom konkursu Lenie Skowronek z Punktu Przedszkolnego „Zaczarowany Ołówek” w Giebułtowie oraz duetowi rodzeństwa Piotr i Gabriela Kutnik  (PS w Wielkiej Wsi i SP w Wielkiej Wsi).

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom!