W ostatnim tygodniu pracownicy socjalni tut. Ośrodka we współpracy z Caritas Polska przekazali najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy blisko 5 ton pomocy żywnościowej (makaronu, konserw, cukru, oleju i mleka) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, realizowanego w ramach FEAD. Jest to nowy program, który zastąpił realizowany wcześniej Program PEAD, a polega na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

 

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w tej formie mogą się zgłaszać po żywność bezpośrednio do oddziału Caritas Kraków przy ul. Ossowskiego 5 w Krakowie lub do Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Rząsce, ul. Krakowska 5 (warunkiem otrzymania pomocy jest okazanie zaświadczenia wydawanego przez GOPS Wielka Wieś)