UWAGA: termin składania deklaracji o przyznanie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” zostaje przedłużony do 29 lipca br. (wtorek).

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, informuje o naborze do nowego projektu pod nazwą „Pierwszy dzwonek”, który skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na obszarze województwa małopolskiego.

Rodzina wielodzietna 4+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub pozostających na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych dzieci do 24 roku życia uczących się lub studiujących.

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w postaci dofinansowania do zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły. Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł na ucznia.

 

Warunkiem przyznania wsparcia jest złożenie przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Szyce 65 w terminie do środy 23 lipca 2014 r. w godzinach urzędowania Ośrodka tj. poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek-piątek od 7.30 do 15.30.

Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 4+, rodzic/opiekun prawny składa jedną deklarację, natomiast pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie. Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod numerem 419 11 01 lub 419 04 40.