ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO NOWY OKRES ZASIŁKOWY – OD 01-11-2013 r. DO 31-10-2014 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi – Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych informuje, iż okres zasiłkowy 2012/2013 kończy się w październiku 2013 r. Przypominamy, iż w celu uzyskania świadczeń rodzinnych w kolejnym okresie zasiłkowym tj. od 01-11-2013 r. do 31-10-2014 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 przyjmowane są od 2 września 2013 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za listopad wypłaca się do dnia 30 listopada (art. 26 ust. 3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, świadczenia rodzinne przysługujące za listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 4 Ustawy o świadczeniach rodzinnych).

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY – OD 01-10-2013 r. DO 30-09-2014 r.

 Okres świadczeniowy 2013/2014 kończy się we wrześniu 2013 roku. W celu uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kolejnym okresie świadczeniowym tj. od 01-10-2013 r. do 30-09-2014 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2013/2014 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2013 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

W związku z rozpoczynającym się nowym okresem zasiłkowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi – Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przedłuża godziny pracy w miesiącu wrześniu br.: w poniedziałki i środy wnioski będą przyjmowane w godz. od 7.30 do 17.30, (w pozostałe dni od 7.30 do 15.30).

Szczegółowe informacje dot. dokumentacji można uzyskać w siedzibie GOPS tj. Szyce 65 lub pod nr tel.: 12 419 11 01, w. 112, 122