Nasz Ośrodek otrzymał wyróżnienie w III edycji małopolskiego konkursu „Przeciw przemocy”, za najlepsze działania interdyscyplinarne, prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w kategorii „działania gminne”.
Organizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji oraz Wydziałem Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Na uroczystej konferencji „Małopolska przeciw przemocy w rodzinie”, która odbyła się w dniu 22 listopada 2012 roku w Auli Wielkiej Akademii Ignatianum w Krakowie, wyróżnienie jako reprezentant GOPS Wielka Wieś odebrała Pani Anna Lorenc – gminny koordynator programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Wielka Wieś „Wolni od przemocy”.

Wyróżnienie odbiera Anna Lorenc