Szanowni Państwo,

 

Z dniem 4 września 2012 roku, w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Gmina Wielka Wieś rozpoczyna dożywianie dzieci i uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie naszej gminy oraz realizujących obowiązek szkolny w szkołach pozagminnych.

 

W ramach ww. Programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

a) dzieciom do 7 roku życia,

b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie rodzinom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (tj. 351 zł na osobę w rodzinie), czyli odpowiednio nie przekracza 526,50 zł na osobę w rodzinie.

 

UWAGA! Zgodnie z przepisem § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 roku w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2006 r. Nr 25, poz. 186 z późn. zm.), pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, przyznawana jest jedynie w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną.

  

Mając na uwadze powyższe, informuję, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi przyjmuje wnioski w sprawie dożywiania dzieci w szkołach, również tych realizujących obowiązek w szkołach poza terenem gminy Wielka Wieś.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, tj. Szyce 65, 32-085 Modlnica, w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30) osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, w drodze postępowania administracyjnego, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby/rodziny ubiegającej się o tę formę wsparcia.

 

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Ośrodka pod numerami: 12 419 11 01, 12 419 00 35.