OGŁOSZENIE

 

 

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z apelem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, poszukującego kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, w tym również z terenu naszej gminy.

Każde dziecko do pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości potrzebuje nie tylko schronienia, ubrania, jedzenia, opieki lekarskiej, itp., lecz w równym stopniu odpowiedniego środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości, akceptacji i zrozumienia.

Niestety, wiele dzieci z terenu powiatu krakowskiego pozbawionych jest czasowo lub na stałe domu, uczucia i opieki, gdyż ich biologiczni rodzice nie żyją lub z różnych powodów (nadużywanie alkoholu, stosowanie przemocy, poważna choroba uniemożliwiająca czasowo lub stale opiekę) nienależycie sprawują nad nimi opiekę. 

Jeżeli zatem leży Państwu na sercu los takich dzieci, jesteście gotowi zająć się dzieckiem, być może zaniedbanym, chorym, niepełnosprawnym, macie dobry kontakt z dziećmi i dodatkowo będziecie Państwo w stanie zaakceptować rodziców biologicznych dziecka i nawiązać z nimi współpracę, wiedząc, że ponoszą odpowiedzialność za sytuację, w jakiej oni i dziecko się znaleźli, zachęcamy do zgłoszenia się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – Dział Pomocy Rodzinie i Dziecku, Al. Słowackiego 20, pokój 10, tel. 12 397 95 70.
W tym miejscu uzyskacie pełne i szczegółowe informacje, tj. m.in. jak wygląda proces zawiązywania się rodziny zastępczej, jakie są prawa i obowiązki wynikające z pełnienia tej funkcji, kto może pełnić funkcję rodziny zastępczej, typy rodzin zastępczych, itp.

Więcej informacji również w poniższych ulotkach.

ulotka_1

ulotka_2


                                                                                                                                 Kierownik GOPS Wielka Wieś

                                                                                                                                 (-) Monika Berdecka