Wieczorem, 3 grudnia,  ponad 100 dzieciaków zebrało się w świetlicy środowiskowej w Giebułtowie, aby oczekiwać na specjalnego gościa – św. Mikołaja, którego zaprosił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.

Zanim jednak nadszedł upragniony Mikołaj, dzieci obejrzały spektakl, w wykonaniu artystów z teatru Art-Re, pt. „Zajęcza Chatka” – o perypetiach Zajączka, któremu Lis podstępem odebrał tytułową chatkę. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło – i ku uldze najmłodszych widzów, którzy dość mocno przeżywali perypetie Zajączka, udało mu się odzyskać swój domek.

Najwyraźniej nasze dzieci ze świetlic środowiskowych musiały być w tym roku wyjątkowo grzeczne, bo kiedy w końcu pojawił się Mikołaj, każde z dzieci zostało obdarowane paczką pełną słodkości.

Tradycyjne spotkania mikołajowe są formą nagrody dla naszych dzieci, które przez cały rok biorą aktywny udział w zajęciach świetlicowych. Mamy nadzieję, że gwarny i wesoły wieczór z Mikołajem spędzony w giebułtowskiej świetlicy będzie dla wszystkich miłym wspomnieniem

 Poczęstunek dla dzieci został przygotowany dzięki wsparciu Pana Stanisława Łukasika – właściciela sklepu „Lewiatan” w Modlnicy, za co w imieniu swoim i dzieci serdecznie dziękujemy.

W dniu wczorajszym, tj. 2 grudnia, odbyła się konferencja pn.  IV Małopolskie Forum Seniorów, organizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, pracowników samorządowych, organizacji działających na rzecz seniorów oraz liderów społeczności lokalnych seniorów. Konferencja ta była wydarzeniem wieńczącym realizację projektu pn. Inicjatywa lokalna instrumentem aktywizacji społeczności Seniorów, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy  Polityki Społecznej w ramach rządowego programu ASOS, w którym to projekcie brali udział seniorzy również z naszej gminy.

W I części konferencji prezentowane były inicjatywy lokalne realizowane przez małopolskich seniorów, natomiast część II poświęcona była prezentacji dobrych praktyk małopolskich samorządów w dziedzinie przyjętych rozwiązań instytucjonalnych na rzecz osób starszych. Gminę Wielka Wieś reprezentował Wójt Gminy Pan Tadeusz Wójtowicz, który przedstawił główne założenia gminnego programu wspierania aktywności i zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów „Aktywni i Potrzebni”. Gmina Wielka Wieś jest bowiem jedną z nielicznych gmin w powiecie małopolskim realizujących kompleksowy system wsparcia osób w wieku starszym. Po prezentacjach odbyła się debata z udziałem prelegentów, w czasie której zastanawiano się nad wskazaniem priorytetowych obszarów i form działań na rzecz Seniorów.

Materiał filmowy z konferencji, jak również działalność naszego lokalnego Klubu Seniora z Giebułtowa została przedstawiona również w wydaniu Kroniki Krakowskiej z dn. 2 grudnia br.

Załączniki:
Pobierz plik (Prezentacja_forum.pdf)Prezentacja_forum.pdf[ ]4386 kB

28 listopada br., w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbyło się Spotkanie Andrzejkowe dla seniorów. Podobnie jak w roku ubiegłym, nasi seniorzy dopisali – gościliśmy ponad 100 osób z całej gminy. Andrzejki zostały przygotowane w ramach gminnego programu „Aktywni i Potrzebni”, a organizatorami był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Zespół Modlnicanie oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Pan Tadeusz Wójtowicz oraz radni: Wiesław Żurek, Krzysztof Sułko i Roman Figiel. Prowadząca spotkanie Pani Bogumiła Pietrzyk – radna Gminy i jednocześnie przewodnicząca Zespołu Modlnicanie przygotowała wraz z zespołem występ artystyczny – na scenie zagościły wróżki, czarodzieje i czarownice, scenografia i kostiumy robiły niesamowite wrażenie. Wystąpił również gościnnie zespół z Szyc – „Szycowianki” oraz specjalnie zaproszony na tą okoliczność  „Teatr po Latach” ze Świątnik Górnych. Aktorzy -  amatorzy, w większości w wieku 60+, pokazali nam jak dobrze można się bawić będąc seniorem, udowodnili że z wiekiem wcale energii nie ubywa, a czasem wręcz przeciwnie. Spotkanie było niezwykle udane i trwało do późnych godzin wieczornych, serdecznie dziękujemy naszym seniorom za tak liczną obecność i aktywne włączanie się w nasze gminne inicjatywy.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu naszej gminy do udziału w konkursie, w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w środowisku rówieśniczym i szkolnym.

Konkurs pn. "Zagrożenia w Twoim otoczeniu" adresowany jest dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, konkurs "Cyber-zagrożenia" dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i gimnazjalistów. Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub w grupach kilkuosobowych, uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wykonują prace w formie plakatów - technika dowolna, natomiast uczniowie starsi - w dowolnej formie multimedialnej.

Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez komisję konkursową, dla autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody.

Prace konkursowe należy składać w siedzibie GOPS, Szyce 65 lub nadsyłać w terminie do 30 listopada 2015 r.

Zapraszamy!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Modlnicanie, w ramach programu „Aktywni i Potrzebni Gmina Wielka Wieś przyjazna seniorom”  serdecznie zapraszają na Andrzejki, które odbędą się 28 listopada /sobota/, o godz. 16-tej, w Świetlicy Wielskiej w Modlnicy. W programie: gościnny występ „Teatr po latach” , występ zespołu Szycowianki i Modlnicanie, zabawy, konkursy i wróżby andrzejkowe przygotowane przez zespół Modlnicanie, poczęstunek.

Osoby zainteresowane transportem, proszone są ze względów organizacyjnych, o kontakt z GOPS pod nr tel. 419 00 35, 419 11 01.

Serdecznie zapraszamy!!!

Uczniowie wszystkich klas drugich oraz trzecich gimnazjum Zespół Szkolno - Przedszkolny w Modlnicy uczestniczyli w przedsięwzięciu profilaktycznym "Archipelag Skarbów". Inicjatorem była przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Elżbieta Zawadzka, a koordynatorami realizacji programu w szkole była : pan Grzegorz Kołacz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pedagog szkolny Katarzyna Blak. Celem programu, rekomendowanego m.in. przez MEN, było wskazanie w życiu takich wartości jak odpowiedzialność, godność, miłość, przyjaźń, koleżeństwo, rodzina w okresie kształtowania własnej tożsamości młodzieży. Program dotykał tematu uzależnień, przemocy oraz przedwczesnej inicjacji seksualnej. Z pewnością miał charakter profilaktyczny, wychowawczy i przyczyni się do nabywania umiejętności społecznych.

Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Wielkiej Wsi, zaprasza na zajęcia SZKOŁY DLA RODZICÓW

 Warsztaty będą się odbywać raz w tygodniu w godzinach 17:30 do 20:30 w Klubie „Pozytywka” w Białym Kościele, ul. Krakowska 172 (budynek Gimnazjum).
Prowadzący warsztaty to certyfikowani realizatorzy programu „Szkoła dla Rodziców”.

Rozpoczęcie zajęć po zebraniu się grupy, nie wcześniej niż w styczniu 2016 roku. Program Szkoły obejmuje 10 spotkań.

PROGRAM WARSZTATÓW TO M.IN. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE:

1.     Jak określać dziecku granice?

2.    Jak zachęcać dziecko do współpracy?

3.    Czy powinno się karać dzieci?

4.    Jak zachęcać dziecko do samodzielności?

5.    Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról?

6.    Jak mądrze chwalić dzieci?

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach prosimy o kontakt z prowadzącymi zajęcia, zapisy przyjmujemy do dnia 31.12.2015 roku: Anna Nowak tel. 605-306-630, Małgorzata Mróz tel. 792-214-001.

11 listopada 1918 roku to szczególna data w historii naszej Ojczyzny – to właśnie wtedy Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość, to data symbolizująca wolność i zwycięstwo. Z tej okazji, aby uczcić pamięć tych, którzy walczyli, cierpieli prześladowania i oddawali swe życie, abyśmy dziś mogli żyć w wolnym kraju, spotkaliśmy się w niedzielne popołudnie na Wieczornicy Patriotycznej „Mali Patrioci”. Spotkanie, którego głównym inicjatorem była Radna Pani Krystyna Goraj , już tradycyjnie odbyło się w Czajowicach, a w organizację spotkania włączył się Zespół Czajowianki, Rada Sołecka Czajowic oraz dzieci i młodzież ze wszystkich świetlic środowiskowych z terenu naszej gminy.

Uroczystości , w których wzięli udział Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Mazela, radni powiatowi – Pani Krystyna Janecka i Piotr Goraj, radni i sołtysi naszej gminy, ksiądz Artur Kardaś oraz proboszcz parafii Bębło ksiądz Stefan Trojan, rozpoczęły się odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Jako pierwszy wystąpił Zespół Czajowianki, który swoim śpiewem i wierszami wprowadził nas w atmosferę tamtego czasu. Kolejnym punktem programu był występ dzieci i młodzieży ze świetlic – byliśmy świadkami niezwykle wzruszającego widowiska – pantomimy, a scenografia, kostiumy i siła przekazu, wywarła na wszystkich ogromne wrażenie, a niektórym widzom łza w oku się zakręciła…  O tym, że pamiętamy, czujemy się Polakami świadczyło również wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, przy akompaniamencie Pana Wasyla Stefaniuka.

Spotkanie miało charakter patriotyczny, a dla nas równie istotny jego wymiar międzypokoleniowy, ważne bowiem jest aby o miłości do Ojczyzny pamiętali nie tylko dorośli, ale również należy wszczepiać ją w serca naszych dzieci i młodzieży, aby wyrośli na dumnych Polaków, świadomych tradycji i historii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Wieczornicy – dzieciom i młodzieży ze świetlic wraz z wychowawcami, rodzicom, Radzie Sołeckiej Czajowic, Zespołowi Czajowianki oraz sponsorom.

Świetlice Środowiskowe oraz Zespół Czajowianki serdecznie zapraszają na uroczystą Wieczornicę z okazji Święta Niepodległości, która odbędzie się w dniu 8 listopada o godz. 15 w Świetlicy Wiejskiej w Czajowicach. W programie występy artystyczne dzieci ze wszystkich świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie naszej gminy, występy Zespołu Czajowianki, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz poczęstunek.

Załączniki:
Pobierz plik (plakat1.jpg)plakat1.jpg[ ]948 kB

W dniu 27 października do naszej gminy zawitała grupa seniorów z gminy Klucze – w ramach projektu realizowanego przez naszą gminę we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski pn. „Inicjatywa lokalna instrumentem aktywizacji społecznej Seniorów. IV Małopolskie Forum Seniorów". W ramach wymiany doświadczeń,  Zastępca Wójta Pan Krzysztof Wołos przedstawił naszym gościom główne założenia realizowanego przez gminę Wielka Wieś programu „Aktywni i Potrzebni” oraz opowiedział o wydarzeniach i wycieczkach przygotowywanych przez gminę dla naszych seniorów. Przedstawicielka Klubu Seniora w Giebułtowie Pani Maria Zabiegaj zaprezentowała fragmenty swoich wierszy i przybliżyła działalność Klubu. Następnie, goście z Klucz udali się do Kościoła pw. Św. Idziego w Giebułtowie, gdzie nasz równie aktywny senior Pan Antoni Pogan przybliżył historię i oprowadził grupę po zabytkowym obiekcie. Szczególnie atrakcyjnym punktem była wizyty studyjnej było zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej.

Serdecznie dziękujemy seniorom z Klubu Seniora w Giebułtowie za pomoc w organizacji spotkania (szczególnie za przygotowanie domowych wypieków) oraz Panu Jerzemu Roszkiewiczowi za umożliwienie nieodpłatnego zwiedzania Jaskini.

Mamy nadzieję że naszym gościom z Klucz spodobała się nasza Gmina i będą mile wspominać chwile tutaj spędzone.

W ubiegłym tygodniu uczniowie naszych gimnazjów w Modlnicy i w Białym Kościele spotkali się z niecodziennym gościem – Panią Joanną Czechowską. Pani Joanna jest byłym funkcjonariuszem krakowskiej policji, z wieloletnim stażem m.in. w wydziale ds. narkotyków, a rozgłos zyskała dzięki paradokumentowi telewizyjnemu „W-11 Wydział Śledczy” emitowanemu w TVN. Obecnie prowadzi spotkania wykładowe na jednej ze śląskich uczelni. Z uwagi na problemy z jakim spotyka się obecnie młodzież – używki, dopalacze, stalking, niebezpieczeństwa portali internetowych, Pani Joanna Czechowska została zaproszona przez GOPS w Wielkiej Wsi w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do przeprowadzenia spotkań profilaktycznych z gimnazjalistami. Uczniowie z klas III uczestniczyli w spotkaniu dot. profilaktyki narkotykowej „Dlaczego nie warto”, natomiast uczniowie młodszych klas gimnazjalnych wzięli udział w warsztatach dot. zagrożeń w sieci. Wykłady Pani Joanny jako  osoby z dużym doświadczenie w pracy w obszarze uzależnień, kojarzonej również z serialem telewizyjnym spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży, która z uwagą i zaangażowaniem wsłuchiwała się w słowa Pani Joanny. Spotkania były bardzo ciekawe, dające do myślenia i z pewnością, zważywszy na dzisiejsze realia, bardzo potrzebne.

Od maja br. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w porozumieniu z Gminą Wielka Wieś realizuje projekt  pn. „Inicjatywa lokalna instrumentem aktywizacji społecznej Seniorów. IV Małopolskie Forum Seniorów". Do udziału w ww. projekcie zgłosiło się 16 aktywnych seniorów – głównie z Giebułtowa i z Wierzchowia.

Pierwszym etapem projektu były dwa szkolenia oraz  konferencja dot. aktywności lokalnej. Celem szkoleń było przygotowanie seniorów do pisania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

Na początku lipca br. na spotkaniu z udziałem Pana Wójta Gminy Tadeusza Wójtowicza oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, zaangażowani w projekt seniorzy przedstawili swoje pomysły na realizację wybranej przez siebie inicjatywy. W efekcie opracowanego projektu, od sierpnia br. seniorzy raz w tygodniu wyjeżdżają na basen, gdzie biorą udział w zajęciach „wodnego aerobiku” pod okiem doświadczonego instruktora.

Na kolejnym spotkaniu z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Pana V-ce Wójta Krzysztofa Wołosa, które odbyło się 18 września br., seniorzy podsumowali swoje dotychczasowe działania w ramach projektu, oraz zostali poinformowania o kolejnych zamierzeniach – otóż w ramach wymiany dobrych praktyk zaplanowano wizytę studyjną w Kluczach, a następnie seniorzy z Klucz w ramach rewizyty i dalszej wymiany doświadczeń odwiedzą naszą gminę.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego naboru pracownika na zastępstwo wybrano Panią Martę Kowalczyk z Bębła, z którą od dnia 1.12.2015 r. zostanie podpisana umowa.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi,

Szyce 65, 32-085 Modlnica

ogłasza nabór pracownika na zastępstwo ds.  funduszu alimentacyjnego

  1.      Wymagania

 a)      niezbędne:

-        obywatelstwo polskie,

-        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-        wykształcenie min. średnie

-        min. 6 m-cy udokumentowanego doświadczenia w pracy administracyjnej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

-    znajomość przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r, poz. 228 z późn. zm.) oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

-        znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).

b)     dodatkowe:

-        znajomość przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

-        znajomość obsługi programów do obsługi funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych,

-        wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej,

-        samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

-        umiejętność współpracy w zespole,

-        odporność na sytuacje stresowe,

 

 2.      Zakres zadań:

 w zakresie zadań związanych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

-        przyjmowanie formularzy w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

-        kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

-        przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

-        przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych,

-        prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

-        obsługa programu „Nemezis – fundusz alimentacyjny”,

-        sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

-        zastępowanie pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw w zakresie świadczeń rodzinnych – podczas jego nieobecności,

-        fachowe i rzetelne udzielanie informacji klientom oraz innym podmiotom.

 

Szczegółowy zakres zadań zostanie określony w zawartej umowie o pracę.

 3.      Warunki pracy

 Praca na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, w wymiarze 1 etatu. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku i pomieszczeń biurowych. Zapewniają to windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 4.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 5.      Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)     curriculum vitae (życiorys),

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

d)     w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

e)      oświadczenie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

f)       oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagana będzie informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie),

g)      oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202-j.t.).”.

 6.      Termin i miejsce składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać/złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, tj. Szyce 65, 32-085 Modlnica w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru ds. funduszu alimentacyjnego”

 Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2015. r. do godz. 14:00.

Kandydaci spełniających wymogi formalne będą informowani indywidualnie (drogą elektroniczną lub telefonicznie) o terminach rozmów kwalifikacyjnych.

 Aplikacje, które wpłyną do GOPS w Wielkiej Wsi po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

 Dokumenty aplikacyjne osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca.

 7.      Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 8.      Nabór składa się z dwóch etapów:

 -        selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych,

-        rozmowy kwalifikacyjnej.

 9.      Informacja o wynikach naboru, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka, tj. Szyce 65, niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 10. Inne informacje

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 419 00 35 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                              

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wielkiej Wsi  serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie z Anną Dziewit–Meller  oraz  Marcinem Mellerem, które odbędzie się 23 września  2015 r. o godz. 17.30 w świetlicy dla młodzieży obok Gimnazjum w Białym Kościele.

Marcin Meller (ur. 23 października 1968 r.) – historyk, dziennikarz i prezenter telewizyjny. Współprowadzący poranny program „Dzień Dobry TVN”. Od stycznia 2009 r. na antenie TVN24 prowadzi sobotni magazyn kulturalny „Drugie śniadanie mistrzów”.

W 2011 r. wspólnie z żoną Anną Dziewit-Meller wydał książkę „Gaumardżos! Opowieści z Gruzji”, natomiast w 2013 r. samodzielnie „Między wariatami. Opowieści terenowo-przygodowe”. Na spotkaniu w Gminie Wielka Wieś podzielą się swoimi opowieściami z Gruzji.

Spotkanie odbędzie się w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki realizowanego we współpracy
z Instytutem Książki. Spotkanie dofinansowane jest  ze środków Instytutu Książki.

Serdecznie zapraszamy.

W ramach programu „Aktywni i potrzebni – gmina Wielka Wieś przyjazna seniorom” serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów z naszej gminy na wycieczkę do Ogrodzieńca, która odbędzie się w dniu 29 września (wtorek) 2015 r.

W programie: zwiedzanie Zamku Ogrodzienieckiego, Grodu na Górze Birów w Podzamczu (z przewodnikiem), czas wolny oraz obiadokolacja w karczmie regionalnej.

Zapewniamy transport, bilety wstępu oraz opiekę przewodnika, natomiast uczestnicy ponoszą koszty posiłku – 25 zł.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń !

Zapisy dla wszystkich seniorów chętnych do udziału w wycieczce przyjmowane są osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Szyce 65, lub telefonicznie pod nr 419 11 01 lub 419 04 40, od pn. do pt., w godzinach 8.00 do 16.00,  do dnia 22 września br. (ostateczny termin wpłaty).

Podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego i niektórych świadczeń

Od 1 listopada 2015 r. wzrastają kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także kwoty niektórych świadczeń rodzinnych.

  - od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2017 r.:

 • kryterium ogólne – 674 zł na osobę (wzrost o 100 zł),
 • kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł na osobę (wzrost o 100 zł)

·         Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi   z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę. 

Wzrasta także kwota zasiłku rodzinnego począwszy od 1 listopada 2015 r.:

 • 89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 12 zł),
 • 118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 12 zł),
 • 129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 14 zł).

oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

·         dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

Ø  do 5. roku życia – do kwoty 80 zł, (wzrost o 20 zł),

Ø  powyżej 5. roku życia – 100 zł; (wzrost o 20 zł),

 

·         dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

Ø  na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 105 zł (wzrost o 15 zł),

Ø  na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 63 zł (wzrost o 13 zł);

 • dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 90 zł (wzrost o 10 zł); 

·         dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 185 zł nie więcej niż 370 zł/265 zł nie więcej niż 530 zł (wzrost o 15 zł) (265 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

 

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostanie bez zmiany.

  Rodzina wspierająca jest forma pomocy rodzinom, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia takich jak organizowanie czasu wolnego dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomoc w nauce, wskazówki dotyczące wychowania dzieci ale również takich wydawałoby się oczywistych dla rodzin spraw jak nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego. Rodzina wspierająca może także pomóc rodzinie
w wypełnianiu jej obowiązków wobec dzieci, np. wizytach lekarskich, konsultacjach ze specjalistami.

Zakres wsparcia jest ustalany z rodziną wspieraną i asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej.

Aby zostać rodziną wspierającą:

1.    Znajdź w sobie gotowość do takiej formy pomocy, oceń czy masz czas i możliwości poświęcenia się, aby pomóc innej rodzinie, przynajmniej raz w tygodniu.
2.    Zgłoś swoją gotowość w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Szyce 65, codziennie w godz. 8-16. Porozmawiaj z kierownikiem, pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na temat obowiązków i praw rodziny wspierającej.
3.    Umów się z pracownikiem socjalnym na wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. Podczas wywiadu pracownik oceni, czy nie zachodzą przesłanki wykluczające pełnienie funkcji rodziny wspierającej, a są nimi:
    Uzależnienie (od alkoholu, narkotyków, hazardu, itp.)
    Brak stałego źródła utrzymania
    Problemy wychowawcze z własnymi dziećmi
    Bycie w przeszłości lub obecnie pozbawionym władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona
    Nie wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego
    Skazanie któregoś z członków rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
    Zaburzenia lub choroba psychiczna u któregoś z członków rodziny.
4.    Poczekaj na pozytywną opinię Kierownika Ośrodka.
5.    Spotkaj się z rodziną w obecności asystenta rodziny lub pracownika socjalnego, ustalcie wspólnie zakres i częstotliwość wsparcia.
6.    Podpisz umowę, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.
7.    Pomagaj i czerp z tego satysfakcję!

Jeśli masz pytania możesz zadzwonić: 12 419 11 01, 12 419 04 40, 792 214 001 lub napisać: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Choć wakacje dobiegły już końca, pozostawiły w pamięci dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych wiele pięknych wrażeń. Jak co roku w okresie letnim młodzi ludzie aktywnie spędzili czas, odkrywając uroki swojej okolicy oraz korzystając z licznych warsztatów organizowanych na terenie świetlic. W ramach tych zajęć, dzieci i młodzież tworzyły przepiękne prace ceramiczne oraz plastyczne z elementami decoupage. Ponadto brały udział w warsztatach muzycznych podczas, których nauczyły się jak tworzyć i bawić się muzyką. Na drodze gier i zabaw przekonali się, jak piękny i bogaty jest świat muzyki. Nowością w tym roku była przygoda z survivalem, dzięki której młodzi ludzie, aktywnie spędzali czas w kontakcie z naturą, nabywali umiejętności związanych z kreatywnym myśleniem i ponoszeniem odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Były to bardzo twórcze wakacje spędzone w miłej oraz przyjacielskiej atmosferze, które przyniosły wiele radości i dobrej zabawy dzieciom młodzieży oraz wychowawcom.

W związku z rozpoczynającym się nowym okresem zasiłkowym 2015/2016 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi – Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przedłuża godziny pracy w poniedziałki i czwartki w miesiącu wrześniu br. Ośrodek w tych dniach czynny będzie od 7.30 do 17.30, w pozostałe dni godziny pracy pozostają bez zmian tj. od 7.30 do 15.30.

W ramach gminnego programu „Aktywni i potrzebni – gmina Wielka Wies przyjazna seniorom” 25 sierpnia odbyła się wycieczka do Krynicy Zdrój. Pierwszym punktem naszej wyprawy, w której wzięła udział bardzo liczna, bo 100 osobowa grupa, był wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką – 1114 m n.p.m – niektórzy radośni, niektórzy pełni obaw, ale wszyscy dotarliśmy na szczyt. Stamtąd, pod opieką wykwalifikowanych przewodników zeszliśmy do schroniska, obejrzeliśmy papieską kapliczkę i malutkie muzeum, chętni spróbowali tradycyjnej „schroniskowej” szarlotki. Po powrocie z Jaworzyny, w Karczmie Regionalnej czekał już na nas obiad – regeneracja sił była niezbędna przed dalszym zwiedzaniem. Następnie, w dwóch grupach spacerowaliśmy po centrum Krynicy, a przewodnicy zaznajamiali nas z zabytkami i historią miasteczka. Na koniec, mieliśmy czas wolny – na kawę, lody, drobne zakupy czy odwiedzenie i skosztowanie wód zdrojowych z pijalni. Co ważne, przez cały dzień sprzyjała nam pogoda, idealna na zwiedzanie. Zmęczeni, ale pełni wrażeń, w godzinach wieczornych wróciliśmy do domów.

Dziękujemy wszystkim seniorom za przyjemnie spędzony wspólnie czas i zapraszamy na kolejne atrakcje.

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi - Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych    i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż okres świadczeniowy 2014/2015 kończy się w miesiącu wrzesień 2015 r. W celu uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kolejnym okresie świadczeniowym tj. od 01-10-2015 r. do 30-09-2016 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

Zgodnie z art. 20 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 przyjmowane są od   1 sierpnia 2015 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2015 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik 2015 r. następuje do  31 października 2015 r.

Z kolei, w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 września 2015 r. do 31 października 2015 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik 2015 r. następuje do 30 listopada 2015 r.

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi - Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych  i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż okres zasiłkowy 2014/2015 kończy się w miesiącu październik 2015 r. W celu uzyskania świadczeń rodzinnych w kolejnym okresie zasiłkowym  tj. od 01-11-2015 r. do 31-10-2016 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

Zgodnie z art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 przyjmowane są od 1 września 2015 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września 2015 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2015 r. następuje do 30 listopada 2015 r.

Z kolei, w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października 2015 r. do 30 listopada 2015 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2015 r. następuje do 31 grudnia 2015 r.

 W ramach programu „Aktywni i potrzebni – gmina Wielka Wieś przyjazna seniorom” serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów z naszej gminy na wycieczkę do Krynicy Zdrój, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia (wtorek) 2015 r.

Wycieczka będzie całodniowa, wyjazd we wczesnych godzinach porannych. W programie wyjazd koleją gondolową na Jaworzynę Krynicką, obiad oraz zwiedzanie Krynicy (z przewodnikiem), czas wolny. 

Zapewniamy transport oraz opiekę przewodnika, natomiast uczestnicy ponoszą koszty biletów na kolejkę oraz obiadu – 50 zł, (osoby w wieku powyżej 65 lat – 45 zł).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń - maksymalna liczba uczestników – 100 osób, przy czym 40 miejsc gwarantujemy osobom, które do tej pory nie uczestniczyły w żadnych wyjazdach w ramach programu „Aktywni i Potrzebni”. 

Zapisy dla wszystkich seniorów chętnych do udziału w wycieczce przyjmowane są osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Szyce 65, lub telefonicznie pod nr 419 11 01 lub 419 04 40, od pn. do pt., w godzinach 8.00 do 16.00,  do dnia 20 sierpnia br.

 

 W ostatni dzień czerwca, seniorzy z naszej gminy w ramach programu „Aktywni i Potrzebni – Wielka Wieś” udali się na wycieczkę do Kopalni Soli w Bochni. Zwiedzani zabytkowej Kopalni – było niezwykłą przyjemnością, można było zobaczyć piękne wyrobiska i unikatowe komory solne, wykute w skale kaplice i rzeźby solne. Wyjątkową i unikatową atrakcją bocheńskiej kopalni jest Podziemna ekspozycja multimedialna, która pozwala na promowanie kopalni oraz historii powszechnej w niepraktykowany dotąd sposób. Wycieczka po Kopalni ma charakter podróży w czasie, rozpoczynającej się w czasach Bolesława Wstydliwego i księżnej Kingi. Przewodnikom w opowiadaniu o historii kopalni pomagają polscy królowie, żupnicy genueńscy, a także duch Cystersa – mnicha z którego zakonem wiąże się powstanie kopalni w Bochni. Nasi byli bardzo seniorzy zmęczeni – trasa liczy kilkaset schodów, ale zadowoleni z wyprawy. Czerwcowy wyjazd okazał się niezwykle udany i interesujący, a my już teraz zapraszamy na kolejne atrakcje!!!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi rozpoczyna akcję społeczną skierowaną do osób starszych. Seniorzy Naszej Gminy zostaną wyposażeni w „Koperty Życia”, które mogą uratować życie, bo zawierają najważniejsze informacje o przebytych chorobach, o aktualnych chorobach, przyjmowanych lekach oraz numery telefonów do najbliższej rodziny oraz osób zaufanych.
Plastikowe koperty ze specjalnymi formularzami trafią do seniorów, osób niepełnosprawnych i osób mieszkających samotnie. 
Osoby, które otrzymają taką Kopertę proszone są o wypełnienie załączonego formularza, w którym trzeba odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących m.in. przebytych chorób i przyjmowanych leków. Jest tam także rubryka, w której należy wpisać numery telefonów członków rodziny lub zaufanych osób.  Informacje te będą potrzebne w razie, gdy do pacjenta zostanie wezwana karetka pogotowia. Ratownicy medyczni będą mogli, z informacji zawartych w formularzu szybko wywnioskować, co może dolegać pacjentowi.  
”Kopertę życia”  należy umieścić w lodówce  (to urządzenie ma w domu prawie każdy, a dzięki temu ratownicy będą wiedzieć, gdzie szukać informacji). 
Do Koperty dołączony został również magnes, który należy przykleić na drzwiach lodówki.
  
Jak działa „Koperta życia”?

Każdy otrzymuje:

  -  plastikową kopertę
  -  kartę informacyjną do wypełnienia
  -  naklejkę na lodówkę
  -  naklejkę na kopertę

Należy:

    - wypełnić kartę informacyjną
    - włożyć wypełnioną kartę informacyjną do koperty
    - na kopertę nakleić naklejkę „Koperta życia”
    - kopertę z naklejką umieścić w lodówce tak, aby była zawsze dostępna i widoczna
    - na lodówkę przykleić magnes z napisem „TU JEST Koperta życia”

Koperty będą rozdawane zainteresowanym osobom na Dniach Gminy Wielka Wieś (w niedzielę, 5 lipca, na stoisku promocyjnym GOPS), będzie je można odebrać również w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Szyce 65) oraz w Gabinetach Lekarzy Rodzinnych na terenie gminy.

Załączniki:
Pobierz plik (KARTA INFORMACYJNA.pdf)KARTA INFORMACYJNA.pdf[ ]345 kB

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów z naszej gminy na wycieczkę do Kopalni Soli w Bochni, w dniu 30 czerwca br. (wtorek).

 Koszt wyjazdu – 20 zł.

 Zapewniamy transport, opiekę przewodnika oraz dofinansowujemy bilety wstępu do Kopalni (ważne! - bilety ulgowe przeznaczone są dla osób w emerytom i rencistom po okazaniu ważnej legitymacji wydanej przez ZUS lub KRUS, seniorom powyżej 60 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającego datę urodzenia).

 Zapisy dla wszystkich seniorów chętnych do udziału w wyjeździe przyjmowane są osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Szyce 65, lub telefonicznie pod nr 12 419 11 01 lub 12 419 00 35, w godzinach 8.00 do 16.00 do dnia 23 czerwca br.

Serdecznie zapraszamy!

 Ważne: rozpoczęcie zwiedzania planowane jest na godz. 9.00,  temperatura w kopalni 14-16 °C, wilgotność powietrza 70%. Zaleca się, aby zwiedzający zabrali ze sobą ciepłą odzież i wygodne obuwie, na trasie turystycznej do pokonania jest około 700 schodów (będzie tez możliwość wyboru trasy łatwiejszej) . Do zjazdu zjeżdżalnią wymagane są długie spodnie i pełne obuwie. Dla chętnych istnieje możliwość zamówienia obiadu w Kopalni – cena zestawu obiadowego ok. 25 zł

 Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby powyżej 60 roku życia zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie SENIOR Z PASJĄ-promocja i rozwój wolontariatu wśród osób starszych w Małopolsce.

SENIOR Z PASJĄ to kompleksowe przygotowanie do pełnienia wolontariatu w organizacjach pozarządowych, to szansa na przełamanie barier i obaw związanych z własnymi ograniczeniami, wiekiem, podołaniem nowym zobowiązaniom; to nabycie nowych umiejętności i znajomości; to sposób na aktywnie spędzony czas.

Dla uczestników projektu przygotowaliśmy udział w:

- LETNIEJ AKADEMII WOLONTARIUSZA 60+

 • 3 dni warsztatów z zakresu wolontariatu:
  Wolontariat dla każdego;
  Skuteczna praca w zespole – jak się komunikować?;
  Warsztat specjalistyczny
  - tematyka do wyboru: praca z dziećmi, praca z trudną młodzieżą, pomoc osobom niepełnosprawnym, wolontariat hospicyjny, wolontariusz w kulturze, wolontariat akcyjny, wolontariat na sportowo.
 • termin zajęć: sierpień-wrzesień 2015r.
 • zajęcia w grupach liczących około 13 osób
 • warsztaty realizowane w Krakowie lub w Twojej okoli (w przypadku zebrania pełnej grupy uczestników).

- WIZYCIE STUDYJNEJ

 • 3 dni w warszawskich placówkach, które aktywnie i systematycznie wspierają wolontariusze - seniorzy
 • 4 spotkania z aktywnymi wolontariuszami- seniorami
 • termin – I połowa października 2015r.

miejsca wizyty: instytucje i organizacje pozarządowe angażujące do współpracy wolontariuszy - seniorów z różnych dziedzin życia: sportu, kultury, opieki nad chorymi np.: Muzeum Powstania Warszawskiego, Stadionem Narodowym, Muzeum Narodowym, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Zapewniamy:

 • materiały dydaktyczne i poczęstunek podczas warsztatów
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • wyżywienie, zakwaterowanie i przejazdy na wizytę studyjną
 • ubezpieczenie NNW

Więcej informacji na stronie: http://wolontariat.org.pl/krakow/projekty/senior-z-pasja/

REKRUTACJA TRWA DO 10 lipca 2015r .

Do udziału w projekcie można zapisać się: mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wysyłając pocztą tradycyjną lub dostarczając formularz zgłoszeniowy do Biura projektu: ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy.pdf)Formularz zgłoszeniowy.pdf[ ]152 kB

Spa dla mam to wydarzenie, które przyciągnęło nasze Panie do świetlicy Pozytywka w Białym Kościele.

Panie mogły skorzystać z zabiegów kosmetycznych, uczesać fryzurę, pomalować paznokcie jak też skorzystać z porady dietetyka. Oczekiwanie umilała muzyka, kawa i pyszne ciasto upieczone przez Panie z GOPS-u.

Na zakończenie każda z uczestniczek otrzymała różę z okazji DNIA MATKI.

Wszystkim Paniom dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne spotkania.


******************************************************************************
Serdecznie dziękujemy osobom, które zaangażowały się w nasz projekt i bezpłatnie świadczyły usługi:

Kosmetyka – Pani Agnieszka Smulska, tel. 537 327 776

Studio Fryzur i Kosmetyki „Angela” z Bębła, tel. 509 308 597

Mobilny gabinet pielęgnacji dłoni i stóp „S-nail” , Pani Małgorzata Pitera, tel. 605 446 572

Dietetyk- Pani Natalia Heinrich, 606455200 adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.ndieta.pl

 23 maja, w sobotni wieczór, ponad stu seniorów z naszej gminy spotkało się na Majówce w Bęble. Było to kolejne ze spotkań w ramach gminnego programu „Aktywni i Potrzebni – gmina Wielka Wieś przyjazna seniorom”. Współorganizatorami Majówki był Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi oraz Rada Sołecka Bębła. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Wójt – Pan Tadeusz Wójtowicz oraz Radni z Bębła - Przewodniczący Rady Gminy  Pan Zbigniew Mazela oraz Pan Edward Zamojski. Na wstępie, Pani Krystyna Janecka – Radna Powiatu i sołtys Bębła, przedstawiła specjalnie przez siebie przygotowany wiersz o seniorach. Następnie, Koło Gospodyń Wiejskich z Bębła rozweseliło publiczność bardzo zabawnym, ale i pełnym trafnych spostrzeżeń występem pt. „Urodziny Babuni”. W drugiej części spotkania wystąpił gościnnie zespół „Krakowska Grupa Biesiadna” z recitalem piosenek retro- niezwykle wzruszający i nostalgiczny, seniorzy mieli możliwość powspominać dawne czasy. Zaraz po wspomnieniach nadszedł jednak czas na zabawę  - koncert pieśni biesiadnych w wykonaniu zaproszonego zespołu i wspólne śpiewanie. Przyszła również pora na tańce - energii i radości którą mają nasi seniorzy mogłaby im pozazdrościć niejedna młoda osoba.

Spotkanie było niezwykle udane i na pewno jeszcze długo pozostanie w pamięci uczestników.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi oraz Rada Sołecka Bębła serdecznie zapraszają wszystkich seniorów na wspólną Majówkę, która odbędzie się w sobotę, 23 maja w Remizie OSP w Bęble, o godz. 18-tej. Szczególnie zapraszamy wszystkie Mamy – to doskonała okazja aby wspólnie poświętować zbliżający się „Dzień Mamy”

W programie Majówki przewidujemy występ Koła Gospodyń w Bęble „Urodziny Babuni”. Gościnnie wystąpi również specjalnie zaproszony zespół Krakowska Grupa Biesiadna, w składzie: Elżbieta Bocheńska (wokal, gitara), Andrzej Słowik (wokal, trąbka) oraz Andrzej Staszczak (wokal, gitara) który w pierwszej części zaprezentuje recital piosenek retro, a w drugiej koncert muzyki biesiadnej, po którym nastąpi wspólna zabawa.

Oprócz wspaniałej zabawy zapewniamy poczęstunek oraz transport dla chętnych uczestników.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi –tel. 419 00 35.

Zapraszamy!!!

 Gmina Wielka Wieś w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski serdecznie zaprasza naszych aktywnych Seniorów do udziału w projekcie pn. „Inicjatywa lokalna instrumentem aktywizacji społecznej Seniorów. IV Małopolskie Forum Seniorów".

W ramach projektu Seniorzy wezmą udział w 2 szkoleniach (na terenie gminy Wielka Wieś) i innych bezpośrednich działaniach projektowych (wizyty studyjne, realizacja inicjatywy obywatelskiej, otrzymają zaproszenie na konferencję podsumowującą).

Dla uczestników szkoleń zapewniony będzie drobny poczęstunek podczas szkoleń, zwrot kosztów podróży do Krakowa dla uczestników warsztatów dla liderów lokalnych społeczności seniorów (3 osoby z danej lokalizacji),  transport i obiad podczas wizyt studyjnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o telefoniczne zgłoszenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi – tel. 419 11 01 lub 419 00 35. Zapraszamy!!!

Załączniki:
Pobierz plik (zalcznik_harmonogram_asos_2015.pdf)zalcznik_harmonogram_asos_2015.pdf[ ]274 kB

W załączeniu przedstawiamy Państwu informacje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie o bezpłatnej ofercie pomocowej Centrum Wsparcia Rodzin oraz informacje dotyczące oferty pomocowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie

Załączniki:
Pobierz plik (centrum_wspierania_rodzin.doc)centrum_wspierania_rodzin.doc[ ]31 kB

Świetlica Środowiskowa w Modlniczce, ul. św. Faustyny 5 (budynek wielofunkcyjny)
godziny otwarcia: poniedziałek,  środa, piątek,  w godz.  10:00 – 13:00,
osoba prowadząca świetlicę: Pani Jolanta Zagórska
Świetlica będzie zamknięta w dniach 28 lipca - 09 sierpnia

Świetlica Środowiskowa w Giebułtowie, ul. Orlich Gniazd 30 (budynek wielofunkcyjny),
godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek, w godz. 11:30 – 15:00,
osoba prowadząca świetlicę: Pani Agata Włodarczyk
Świetlica będzie zamknięta w dniach 04 – 08 sierpnia

Świetlica Środowiskowa w Czajowicach, ul. Kasztanowa 2 (budynek OSP) 
godziny otwarcia:
LIPIEC pon. - pt. w godz.  10:20 – 14:20,
SIERPIEŃ pon .- pt. 10.20 - 14.20
osoba prowadząca świetlicę: Pani Agnieszka Bąba
Świetlica będzie zamknięta w dniach 14 - 28 lipca

Świetlica Środowiskowa w Tomaszowicach, ul. Krakowska 85 (budynek OSP)
godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek w godz.  11:00 – 14:00,
osoba prowadząca świetlicę: Pani Małgorzata Mróz
Świetlica będzie zamknięta w dniach  26 czerwca – 15 lipca

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 6-17 roku życia na zajęcia wakacyjne prowadzone w świetlicach środowiskowych funkcjonujących na terenie Gminy Wielka Wieś.
W ramach każdej z placówek proponujemy zajęcia ogólnorozwojowe oraz warsztatowe.
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, zaznaczając jednocześnie, że wszystkie zajęcia są bezpłatne. W razie pytań proszę dzwonić pod nr 608 633 576.

Załączniki:
Pobierz plik (zajęcia wakacyjne na świetlicach środowiskowych.pdf)zajęcia wakacyjne na świetlicach środowiskowych[Zajęcia w poszczególnych świetlicach]142 kB

Świetlica Środowiskowa w Modlniczce, ul. św. Faustyny 5 (budynek wielofunkcyjny)
godziny otwarcia: poniedziałek,  środa, piątek,  w godz.  10:00 – 13:00,
osoba prowadząca świetlicę: Pani Jolanta Zagórska
Świetlica będzie zamknięta w dniach 28 lipca - 09 sierpnia

Świetlica Środowiskowa w Giebułtowie, ul. Orlich Gniazd 30 (budynek wielofunkcyjny),
godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek, w godz. 11:30 – 15:00,
osoba prowadząca świetlicę: Pani Agata Włodarczyk
Świetlica będzie zamknięta w dniach 04 – 08 sierpnia

Świetlica Środowiskowa w Czajowicach, ul. Kasztanowa 2 (budynek OSP) 
godziny otwarcia:
LIPIEC pon. - pt. w godz.  10:20 – 14:20,
SIERPIEŃ pon .- pt. 10.20 - 14.20
osoba prowadząca świetlicę: Pani Agnieszka Bąba
Świetlica będzie zamknięta w dniach 14 - 28 lipca

Świetlica Środowiskowa w Tomaszowicach, ul. Krakowska 85 (budynek OSP)
godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek w godz.  11:00 – 14:00,
osoba prowadząca świetlicę: Pani Małgorzata Mróz
Świetlica będzie zamknięta w dniach  26 czerwca – 15 lipca

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 6-17 roku życia na zajęcia wakacyjne prowadzone w świetlicach środowiskowych funkcjonujących na terenie Gminy Wielka Wieś.
W ramach każdej z placówek proponujemy zajęcia ogólnorozwojowe oraz warsztatowe.
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, zaznaczając jednocześnie, że wszystkie zajęcia są bezpłatne. W razie pytań proszę dzwonić pod nr 608 633 576.

Załączniki:
Pobierz plik (zajęcia wakacyjne na świetlicach środowiskowych.pdf)zajęcia wakacyjne na świetlicach środowiskowych[Zajęcia w poszczególnych świetlicach]142 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi – Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie , oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Modlnicy  serdecznie zapraszają na cykl bezpłatnych warsztatów dla rodziców pn.  „MAMO, TATO, CO TY NA TO?”

W programie warsztatów:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.


Korzyści z udziału w warsztatach dla rodziców i rodzin:

 • rozwianie wątpliwości wychowawczych,
 • podniesienie umiejętności reagowania na trudne zachowania dziecka,
 • stworzenie relacji rodzic-dziecko zwiększającej prawdopodobieństwo prawidłowego rozwoju dziecka,
 • lepsza współpraca dziecka z rodzicem,
 • tworzenie bezpiecznej, spokojnej i twórczej rodziny


Zajęcia rozpoczynają się 8 kwietnia 2014 roku, będą się odbywać w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Modlnicy, przewiduje się 8 spotkań w godzinach 17-20.
Trenerzy prowadzący warsztaty to certyfikowani realizatorzy programu „Szkoła dla Rodziców”

Zapisy przyjmowane są osobiście w siedzibie Szkoły lub pod nr tel. 12 419 20 05.
Ilość miejsc ograniczona

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „Czysty Aniołek”, zainicjowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły.

Mydła, szampony, pasty, szczoteczki do zębów oraz ręczniki, to podstawowe środki czystości, których często brakuje w najuboższych rodzinach. Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc potrzebującym dzieciom – bo to właśnie dzieci są adresatami akcji – mogą przynosić ww. artykuły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Szyce 65.

Zebrane środki pracownicy socjalni przekażą do najbardziej potrzebujących dzieci. Zbiórki będą organizowane również w szkołach, instytucjach i firmach na terenie naszej gminy. Patronat nad akcją sprawuje Rzecznik Praw Dziecka.

Więcej o ogólnopolskiej akcji Czysty Aniołek tutaj: http://www.piekne-anioly.org/czystya.php

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w kursach zawodowych i doradztwie w ramach projektu "Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich"

Projekt skierowany jest do osób, którzy chcą coś zmienić:
- na płaszczyźnie rodzinnej, domowej
- na płaszczyźnie zawodowej
- na płaszczyźnie komunikacyjnej
w szczególności nieaktywnych zawodowo.