W załączniku protokół z wyboru wykonawcy usługi noclegowo-gastronomicznej w terminie 16-17.09.2017r na potrzeby realizacji  projektu: „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.

Załączniki:
Pobierz plik (Protokol_wyboru_konkurencyjnosc_noclegi_Wielka_9.pdf)Protokół[ ]240 kB