Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

 Od jesieni 2013 roku tut. Ośrodek rozpoczął przygotowania do wdrożenia programu Gminnego Centrum Wolontariatu. Co roku, sukcesywnie zgłaszają się do ośrodka nowi wolontariusze. Polem działania, były akcje przygotowywane z lokalnymi parterami np. organizowane biegi na terenie gminy „Bieg o puchar Wójta”, „Niepodległościowa Jedenastka”, koncert charytatywny „Alma Spei”, „Dzień Seniora”, „Dzień Babci i Dziadka” Oprócz tych przedsięwzięć wolontariusze pracowali z indywidualnymi osobami (osoby starsze, udzielanie korepetycji, pomoc w zajęciach na świetlicach środowiskowych). W 2014 r. odbyły się spotkania nt. wolontariatu w szkołach na terenie naszej gminy - z uczniami Gimnazjum w Białym Kościele i Modlnicy oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie, odbył się także cykl spotkań dla wolontariuszy w Szycach. Wolontariat, dzięki wartościom jakie promuje stał się narzędziem służący wychowaniu i edukacji, wychodził również naprzeciwko oczekiwaniom osób potrzebujących co doprowadziło do chęci rozszerzenia idei poza ośrodkiem i popularyzowania jej.  Od 2014 r. jest realizowany konkurs na inicjatywę wolontariacką, która ma na celu:

- promowanie idei wolontariatu w przedszkolach, szkołach i placówkach pozaszkolnych

- wywołanie inicjatyw wolontariackich

- kształcenie postaw prospołecznych oraz umiejętności współdziałania w grupie

- integracja grup dziecięcych i młodzieżowych z organizacjami pozarządowy

 

Obecnych na stronie

Odwiedza nas 124 gości oraz 0 użytkowników.