Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Świetlice środowiskowe  pełnią funkcję centrów kultury lokalnej, organizują czas wolny, integrują społeczność. Służą nie tylko dzieciom, ale także dorosłym.

Są zakładane przez gminę i gminie podlegają.

Ogólne cele ich działań to:

  • - współudział w procesie wychowywania z rodziną oraz szkołą
  • - pomoc w nauce
  • - zapewnianie posiłków podopiecznym
  • - organizacja czasu wolnego przez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych
  • - działania mające na celu rozwój zainteresowań podopiecznych
  • - wsparcie psychologiczne, socjoterapeutyczne i materialne podopiecznych oraz ich rodzin

Na terenie gminy Wielka Wieś istnieją dwie świetlice środowiskowe:

W Modlniczce, ul. św. Faustyny 5 (budynek wielofunkcyjny) Świetlica Środowiskowa „Amaltea"

godziny otwarcia: wtorek, czwartek, piątek w godz. 15:00-18:00

osoba prowadząca: Pani Jolanta Zagórska

W Modlnicy, ul. św. Wojciecha 60 (budynek wielofunkcyjny)

godziny otwarcia: wtorek, czwartek, w godz. 17:15- 20.15

osoba prowadząca: Pani Joanna Deńko

 

Gmina planuje otwarcie świetlicy w Białym Kościele.

Zachęcamy wszystkie dzieci do skorzystania z oferty świetlic zaznaczając jednocześnie, że wszystkie zajęcia stacjonarne są bezpłatne.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi

Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce

Godziny funkcjonowania:

  • poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • od wtorku do czwartku: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00


Telefon:
12 419 11 01
12 419 04 40
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl

Adres EPUAP:

/GOPSWIELKAWIES/
SKRYTKAESP

 

epuap