Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Informujemy o możliwości skorzystania z BEZPŁATNEGO poradnictwa i psychoterapii.

Do czasu zniesienia ograniczeń w kontakcie bezpośrednim wsparcie rodzin będzie odbywało się telefonicznie lub za pomocą dostępnych komunikatorów SKYPE, WhatsApp ( indywidualnie do ustalenia z osobą zgłaszającą) https://bip.malopolska.pl/pcprwkrakowie,a,1741570,uchwala-nr-6520-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-12-marca-2020-w-sprawie-zlecenia-realizacji-zadani.html

Szczegóły w załączniku lub pod numerem telefonu: tel: 669 803 685

ulotka 1 2 1

ulotka 1 2 2

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi

Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce

Godziny funkcjonowania:

  • poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • od wtorku do czwartku: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00


Telefon:
12 419 11 01
12 419 04 40
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl

Adres EPUAP:

/GOPSWIELKAWIES/
SKRYTKAESP

 

epuap