Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Świadczeń dla Rodzin przypomina, iż wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczenia wychowawczego tzw. 500+,
  • świadczenia dobry start,
  • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

od dnia dzisiejszego tj. od 1 sierpnia 2019 r. można składać także w formie papierowej. Jednocześnie, nadal zachęcamy wszystkich do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Ważne: Jeżeli świadczenie 500+ jest obecnie pobierane, także należy złożyć nowy wniosek na wszystkie dzieci uprawnione, wpisując je w jednym wniosku na okres świadczeniowy 2019/2021.

Informujemy, iż w SIERPNIU 2019 r. Dział Świadczeń dla Rodzin będzie miał wydłużone godziny pracy w poniedziałki i wtorki od 7.30 do 17.30.  W pozostałe dni tj. środa i czwartek od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.00.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi

Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce

Godziny funkcjonowania:

  • poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • od wtorku do czwartku: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00


Telefon:
12 419 11 01
12 419 04 40
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl

Adres EPUAP:

/GOPSWIELKAWIES/
SKRYTKAESP

 

epuap