Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Fundacja Mapa Pasji będzie realizować na terenie naszej Gminy Projekt „Przestrzeń dla seniorów 2.0”. Beneficjentami w projekcie będzie grupa 15 osób po 60 r.ż. wybrana przez Radnych Gminy.

W projekcie będą realizowane działania tj.:
1. Dwa spotkania warsztatowe organizowane na terenie naszej gminy:

I. Termin: kwiecień- maj 2019r.
Prelekcja dotycząca funkcjonowania w przestrzeniach publicznych osób starszych i niepełnosprawnych, poruszenie kwestii istniejących możliwości oraz barierach. Seniorzy wybiorą się na spacer badawczy, gdzie będą szukać uwag odnośnie otaczającej nas przestrzeni publicznej, grupa wybierze obszar który będzie projektować na następnym spotkaniu. W trakcie warsztatów odbędzie się obiad.

II. Termin: sierpień- wrzesień 2019r.
Dyskusja dotycząca obserwacji przestrzeni publicznej, planowanie i zagospodarowanie wybranego obszaru, spacer badawczy w celu monitoringu kreowanej przestrzeni. W trakcie spotkania odbędzie się obiad.

2. Trzydniowy wyjazd studyjny w terminie wrzesień- październik 2019r. Uczestnikami wyjazdu będzie wybrana losowo grupa 5 seniorów uczestniczących we wcześniejszych warsztatach. Wyjazd odbędzie się do miasta Nałęczów w województwie lubelskim. Celem wyjazdu będzie wymiana doświadczeń oraz integracja z gminami: Zielonki, Kozłów oraz Miechów.

3. Konferencja podsumowująca w terminie listopad- grudzień 2019r. zorganizowana w okolicach Krakowa. Uczestnikami będą beneficjenci projektu.

loga przestrzendlaseniorow

 

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi

Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce

Godziny funkcjonowania:

  • poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • od wtorku do czwartku: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00


Telefon:
12 419 11 01
12 419 04 40
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl

Adres EPUAP:

/GOPSWIELKAWIES/
SKRYTKAESP

 

epuap