Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+, Wnioski o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W związku z rozpoczynającym się nowym okresem przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego konieczne jest złożenie nowego wniosku w celu kontynuacji wypłaty świadczeń w nowym okresie zasiłkowym/świadczeniowym 2018/2019.

Wnioski można składać od 1 lipca 2018 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, @Empatia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych oraz od 1 sierpnia 2018 r. w formie papierowej w siedzibie GOPS, Szyce Pl. Wspólnoty 2.

Godziny pracy Ośrodka w sierpniu i we wrześniu zostaną wydłużone od poniedziałku do środy od 7.30 do 18.00, czwartek-piątek pozostają od 7.30 do 15.30. W pozostałym okresie godziny pracy Ośrodka pozostają bez zmian tj. poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek-piątek od 7.30 do 15.30.

 

Informujemy o terminach składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres 2018/2019 (trwający od 01-10-2018 r. do 30-09-2019 r.)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

- w okresie do 31-08-2018 r., ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 października 2018 r.

- w okresie od 01-09-2018 r. do 30-09-2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 30 listopada 2018 r.

- w okresie od 01-10-2018 r. do 31-10-2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 31 grudnia 2018 r.

- w okresie od 01-11-2018 r. do 30-11-2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 31 stycznia 2019 r.

- w okresie od 01-12-2018 r. do 31-01-2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 28 lutego 2019 r.

 

Informujemy o terminach składania wniosków o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres 2018/2019 (trwający od 01-11-2018 r. do 31-10-2019 r.)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

- w okresie do 31-08-2018 r., ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada 2018 r.

- w okresie od 01-09-2018 r. do 31-10-2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 31 grudnia 2018 r.

- w okresie od 01-11-2018 r. do 31-12-2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 28 lutego 2019 r.

Informujemy o terminach składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2018/2019 (trwający od 01-10-2018 r. do 30-09-2019 r.)

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

- w okresie do 31-08-2018 r., ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 października 2018 r.

- w okresie od 01-09-2018 r. do 30-09-2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 30 listopada 2018 r.

- w okresie od 01-10-2018 r. do 31-10-2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 31 grudnia 2018 r.

- w okresie od 01-11-2018 r. do 30-11-2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 31 stycznia 2019 r.

- w okresie od 01-12-2018 r. do 31-01-2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 28 lutego 2019 r.

 

W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczeń ustalane jest w trybie zwykłym tj. w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, natomiast świadczenia wypłacane są od miesiąca, w którym złożono wniosek.

 

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi

Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce

Godziny funkcjonowania:

  • poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • od wtorku do czwartku: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00


Telefon:
12 419 11 01
12 419 04 40
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl

Adres EPUAP:

/GOPSWIELKAWIES/
SKRYTKAESP

 

epuap