Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że rusza  projekt „Małopolski e Senior”.

Realizowany jest on w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej. Gmina  podpisała deklarację udziału, dzięki czemu projekt będzie realizowany również na terenie  Gminy Wielka Wieś. W ramach „Małopolskiego e-Seniora” prowadzone będą bezpłatne szkolenia informatyczne dla mieszkańców powyżej 65. roku życia z małopolskich gmin. Wśród głównych korzyści płynących z udziału w projekcie należy wymienić m.in.:
- udział seniorów w bezpłatnych szkoleniach (15 spotkań szkoleniowych oraz 3 spotkania animacyjne) obejmujących naukę korzystania z nowych technologii komputera, tabletu, internetu,
- zakup i nieodpłatne przekazanie na własność wszystkim uczestnikom szkoleń tabletów,
- realizację szkoleń na terenie gminy przez miejscowych trenerów,
- okres realizacji projektu III.2018 – VIII.2020,
- zapewnienie uczestnikom szkoleń: materiałów edukacyjnych, cateringu oraz w uzasadnionych przypadkach zwrotu kosztów dojazdu (jeśli szkolenia będą odbywały się poza ich miejscem zamieszkania).

O szczegółach związanych z rekrutacją i harmonogramem będziemy informować na bieżąco.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi

Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce

Godziny funkcjonowania:

  • poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • od wtorku do czwartku: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00


Telefon:
12 419 11 01
12 419 04 40
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl

Adres EPUAP:

/GOPSWIELKAWIES/
SKRYTKAESP

 

epuap