Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji tzw. „rodziny wspierającej”  dla rodzin z terenu gminy, przeżywających trudności w sprawowaniu opieki  i wychowywaniu dzieci.

Rodzina wspierająca ma za zadanie wesprzeć rodzinę wspieraną w opiece i wychowaniu dzieci poprzez np. wskazanie prawidłowych wzorców z tym zakresie, podzielenie się umiejętnościami zastosowania metod wychowawczych pozbawionych przemocy, udzielenie pomocy w zaspokojeniu potrzeb emocjonalnych dzieci.

Rodzina wspierająca może udzielać wsparcia np. poprzez wspólne spędzanie czasu z rodziną wspieraną i dziećmi z tej rodziny, poprzez pomoc w nauce dzieciom z rodziny wspieranej, budowanie poczucia własnej wartości u  dzieci, pokazywania im ciekawych form spędzania wolnego czasu i inne. Wiele zależy od inwencji , chęci i możliwości rodziny wspierającej.

Obecnie poszukujemy rodziny wspierającej dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem/dziećmi oraz dla rodzin wielodzietnych.

Prosimy zainteresowane osoby o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2 lub kontakt telefoniczny z panią Anną Goch - Murzyniec – asystentem rodziny (tel. 792 214 001), w celu umówienia się na indywidualną rozmowę, podczas której zostanie ustalony zakres ewentualnego wsparcia według możliwości rodziny wspierającej i potrzeb rodziny wspieranej. Podczas rozmowy zostaną także przedstawione warunki formalne i wsparcie ze strony gminy dla rodziny pełniącej funkcje rodziny wspierającej.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi

Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce

Godziny funkcjonowania:

  • poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • od wtorku do czwartku: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00


Telefon:
12 419 11 01
12 419 04 40
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl

Adres EPUAP:

/GOPSWIELKAWIES/
SKRYTKAESP

 

epuap