Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi  ogłasza nabór na stanowisko: Referent ds. Świadczeń dla Rodzin. Szczegóły w załączniku.