Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi z siedzibą w Szycach 65, stosując zasadę konkurencyjności zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wielka Wieś na lata 2016-2020.

Szczegóły w załącznikach.