W tym roku przypada 70. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Pamięć o dramacie Auschwitz oraz jego Ofiarach leży w sercach ludzi na całym świecie, jest to temat trudny i bolesny. Większość z nas odwiedziła muzeum Auschwitz - Birkenau będąc jeszcze w szkole podstawowej. Wychodząc z założenia, że zupełnie inaczej odbierają to miejsce ludzie młodzi, a inne wrażenia będą mieć osoby dojrzałe, zdecydowaliśmy się zaprosić naszych seniorów, w ramach programu "Aktywni i potrzebni - gmina Wielka Wieś przyjazna seniorom" do zwiedzenia tego szczególnego miejsca. Pomimo początkowych obaw, iż niewiele osób zdecyduje się na tę trudną wycieczkę, zainteresowanie było bardzo duże, konieczne okazało się zorganizowanie drugiej tury wyjazdu, zgłosiło się bowiem około 85 seniorów. Blisko 3,5 godzinna wizyta w autentycznym Miejscu Pamięci była doświadczeniem unikatowym.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy w byłym obozie Auschwitz I Stammlager. Tam skupione są obiekty dydaktyczne, edukacyjne, wystawiennicze, które wprowadzały nas w historię Auschwitz - niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego, który istniał w latach 1940-1945. Jego pierwszymi więźniami byli Polacy. Początkowo oprócz nich w obozie znalazła się także niewielka grupa Żydów i Niemców; ci ostatni pełnili z reguły funkcje w nadzorze obozowym. W kolejnych latach osadzani byli tam również więźniowie innych narodowości. Od 1942 r. najbardziej liczną grupą kierowaną do KL Auschwitz stali się Żydzi, oni też stanowili największą grupę ofiar. Duże grupy więźniów i ofiar stanowili również Polacy, Romowie i sowieccy jeńcy wojenni. Kolejną częścią zwiedzania był obóz Birkenau, gdzie ogrom poobozowej przestrzeni, kilometry drutów, rzędy baraków, ruiny komór gazowych i krematoriów uzmysławiają zwiedzającym rozmiar tragedii i jej  realność. Auschwitz - Birkenau to fragment historii, której nie możemy i nie powinniśmy nigdy zapomnieć. Wycieczka, choć tak trudna, wywarła na zwiedzających ogromne wrażenie - nikt nie pozostał obojętny.