W dniu wczorajszym, tj. 24 marca, z inicjatywy Komendanta Komisariatu Policji w Zielonkach przy wsparciu organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi odbyła się debata społeczna dot. bezpieczeństwa osób starszych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisariatu w Zielonkach: Pan Komendant Włodzimierz Gamrat, dzielnicowi: Marcin Piasny oraz Szczepan Płaszewski, a moderatorem debaty była st. asp. Pani Monika Głogowska. Obecni byli również przedstawiciele samorządu lokalnego: Zastępca Wójta Pan Krzysztof Wołos, Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Wieś Pan Zbigniew Mazela, radni oraz sołtysi naszej gminy. Bardzo istotna była również obecność mieszkańców gminy – szczególnie osób starszych, gdyż to właśnie do nich w dużej mierze skierowane były policyjne informacje. Poprzez prezentację multimedialną poruszono takie problemy, jak np. metody i sposoby działania oszustów „na wnuczka”, na „policjanta”, wyłudzanie czy napaści. Obecni seniorzy mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i skorzystania z porad policjantów. O tym, iż debata była ciekawa, a także owocna we wnioski może świadczyć fakt, iż znacznie przekroczono przewidywany czas spotkania, gdyż pytań i sugestii było bardzo wiele, również ze strony przedstawicieli samorządu lokalnego.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w trakcie debaty, aby skuteczniej dotrzeć do wszystkich mieszkańców, w najbliższym czasie w prasie lokalnej tj. kwartalniku „WW – Gminny Informator”, a także „Nowym Przeglądzie Lokalnym” wydawanym przez stowarzyszenie „Nowoczesna Gmina”, ukaże się obszerna informacja przygotowana przez policjantów na temat potencjalnych zagrożeń czyhających na osoby starsze.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za aktywny udział w debacie.