Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja IMAGO zapraszają do udziału w Konkursie o Nagrodę w kategorii: „Najlepsze praktyki w zakresie  wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”

 

Konkurs ma na celu upowszechnianie i wyróżnianie praktyk likwidujących bariery, jakie stają na przeszkodzie pełnego uczestnictwa rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym i jest organizowany w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, realizowanego przez Organizatora w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nagroda przyznawana Laureatom Konkursu, to wyjątkowe wyróżnienie o charakterze honorowym, za tworzenie warunków wspierających rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. Wyróżnieni przedsiębiorcy, instytucje, samorządy i organizacje pozarządowe uzyskają prawo do posługiwania się tytułem Laureata oraz dyplom i statuetkę.

Nagroda w Konkursie jest podkreśleniem szczególnej wartości społecznej działań podejmowanych przez Laureatów. Spośród nominowanych do Nagrody, Rada Nagrody wybierze i nagrodzi Laureatów Konkursu. Wręczenie nagród będzie miało miejsce na uroczystej Gali.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
Do udziału w konkursie zapraszamy:
• jednostki administracji publicznej
• przedsiębiorstwa
• organizacje pozarządowe

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?
Aby przystąpić do konkursu o Nagrodę: „Najlepsze praktyki w zakresie  wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.bazadobrychpraktyk.org.pl/  do 31 stycznia 2015 roku.


ETAPY KONKURSU
1. Przyjmowanie zgłoszeń do 31 stycznia 2015 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu do 15 marca 2015 r.
3. Uroczyste ogłoszenie i wręczenie Nagród dla Laureatów Konkursu
Szczegółowe informacje, regulamin  oraz krótki przewodnik konkursowy znajduje się  na: www.pomocdlarodzicow.pl