Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w ramach swojej działalności organizuje Grupę Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych.

Spotkania prowadzone będą przez wykwalifikowanego trenera specjalizującego się w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu, w godzinach popołudniowych, począwszy od kwietnia br. w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Szycach (budynek GOPS, Szyce 65)

Osoby chętne do uczestnictwa w spotkaniach grupy, proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr telefonu: 419 11 01; 419 00 35.

Serdecznie zapraszamy!