W związku z informacjami o rozpoczętej rekrutacji do Centrum Dystrybucyjnego w Modlnicy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje dodatkowe doradztwo zawodowe.

Wszystkie osoby zainteresowane bezpłatną pomocą przy pisaniu CV zapraszamy na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w siedzibie GOPS (Szyce 65) w terminach:

- 28.10.2013 r. (poniedziałek) - g. 10:00-15:00
- 29.10.2013 r. (wtorek) - g. 15:30-18:00
- 30.10.2013 r. (środa) - g. 15:30-18:00
- 31.10.2013 r. (czwartek) - g. 15:30-18:00

Na spotkanie z doradcą zawodowym prosimy przynieść ze sobą w miarę możliwości kompletne dokumenty (np. świadectwa szkolne, świadectwa pracy, zaświadczenia o ukończonych kursach itp...)