Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, zaprasza do udziału w projekcie „Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ma na celu aktywizację społeczno-zawodową dorosłych osób z niepełnosprawnością psychiczną lub upośledzeniem umysłowym, niepracujących, zamieszkujących teren powiatu krakowskiego. W ramach projektu będzie można skorzystać z szerokiego  wachlarza wsparcia, od indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego, i doradztwa zawodowego, po możliwość podjęcia stażu, szkolenia, subsydiowanego zatrudnienia oraz zatrudnienia wspieranego przy wsparciu trenera pracy.
Projekt będzie trwał do 30 czerwca 2015 roku, a rekrutacja do niego prowadzona będzie w sposób ciągły, aż do wyczerpania miejsc.
Kandydatów do projektu obowiązują następujące kryteria rekrutacyjne:

  • przedstawienie oryginału aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego,
  • jeśli w orzeczeniu jako przyczyna niepełnosprawności nie jest wskazany symbol „01-U” lub „02-P”-udokumentowanie niepełnosprawności psychicznej zaświadczeniem lekarskim lub opinią psychologiczną,
  • wiek między 15 a 64 lata,
  • posiadanie statusu osoby nieaktywnej zawodowo (co oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, nie wykonującą żadnej pracy zarobkowej, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni),
  • zamieszkiwanie na terenie powiatu krakowskiego,
  • motywacja do podjęcia aktywności zawodowej,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych potwierdzone pisemnym oświadczeniem.


Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w biurze projektu:
 30-003 Kraków, ul. Lubelska 21/21;
telefonicznie: 12 341 46 43, 888 783 913
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
http://www.ognisko.org.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.