Zapraszamy do korzystania z usług Mobilnego Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich
w Szycach (siedziba GOPS w Wielkiej Wsi)

Centrum udziela bezpłatnej pomocy prawnej każdej osobie, która będąc w ciężkiej sytuacji życiowej, nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać swoich problemów w zakresie prawnym, a sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej pomocy.

Z usług Mobilnego Centrum może skorzystać każdy, kto:
  • Zamieszkuje na terenie Gminy Wielka Wieś
  • Nie prowadzi działalności gospodarczej
  • Nie posiada środków finansowych na korzystanie z płatnej pomocy prawnej
Porady prawne i obywatelskie w Mobilnym Centrum świadczone są bezpłatnie, w sposób rzetelny, poufny, bezstronny, z zachowaniem aktualności informacji. Prawnik udziela porad z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, karnego i prawa pracy. Porady dotyczą także tematyki ubezpieczeń społecznych, zasiłków, spraw mieszkaniowych, zadłużeń, niepełnosprawności i wielu innych. W ramach porad prawnik można pomóc przygotować pismo lub wypełnić formularz.

Udzielane porady i informacje są bezpłatne!

Mobilne Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi
32-085 Modlnica, Szyce 65, I piętro
(pomieszczenie Punktu Wsparcia i Pomocy Rodzinie)

21.03.2013 we czwartek w godzinach od 10:00 – 14:00
22.02.2013 w piątek w godzinach od 11:00 – 15:00

www.prawo.kolping.pl