W dniu 30 listopada w budynku wielofunkcyjnym w Giebułtowie odbyła się debata społeczna pn. „Mój czas – mój wybór” z udziałem gimnazjalistów z naszej gminy oraz przedstawicieli samorządu.
Debata ta została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy z Gimnazjum w Modlnicy oraz Gimnazjum w Białym Kościele, jako działania środowiskowe w realizowanym przez Ośrodek „Programie Aktywności Lokalnej”.

Tematem przewodnim spotkania był czas wolny młodzieży, jako element profilaktyki pierwszorzędowej. Spotkanie rozpoczął Zastępca Wójta - Krzysztof Wołos, który przedstawił wszystkim zgromadzonym ofertę gminy w zakresie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Następnie omówiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów, dotyczącej obecnych form pozalekcyjnej aktywności młodzieży oraz ich preferencji oraz potrzeb w tym zakresie. Ponieważ najczęściej pojawiającą się potrzebą wysuwaną przez gimnazjalistów było „utworzenie miejsc spotkań młodzieży”, w drugiej części spotkania młodzież podzielona na trzy grupy próbowała określić swoje oczekiwania - czyli jak takie miejsca miałyby wyglądać – z perspektywy gimnazjalistów, samorządowców oraz rodziców. W dalszej kolejności młodzież zaprezentowała to co udało się wypracować w grupach. Wszystkie propozycje zostały uważnie wysłuchane i rozważone przez zgromadzonych gości i być może w przyszłości zaowocują powstaniem wymarzonego „miejsca spotkań”, na miarę oczekiwań zarówno młodych ludzi, jak i ich opiekunów.

Najważniejsze jednak jest, iż udało się wzbudzić w naszych gimnazjalistach aktywność obywatelską jako mieszkańców gminy Wielka Wieś.

Galeria zdjęć z debaty