W czerwcu 2012 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, odbyło się szkolenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pt. „Praca z osobami starszymi, niepełnosprawnymi (zależnymi) doświadczającymi przemocy w rodzinie”. W szkoleniu wzięli udział członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Wielkiej Wsi, oraz pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin zrzeszonych w „Forum Pomocy Społecznej Korony Północnego Krakowa” – tj. Zabierzowa, Zielonek, Michałowic, Kocmyrzowa-Luborzycy oraz Czernichowa.
Szkolenie poprowadziła Małgorzata Nowobilska-Stanios, uznany specjalista z dziedziny przeciwdziałania przemocy w rodzinie - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień obecnie pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia – prowadzi grupy dla sprawców przemocy domowej, przeprowadza także szkolenia dla kuratorów zawodowych i społecznych Sądu Okręgowego w Krakowie, jest wykładowcą na Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie.
Od 2001 roku pani Małgorzata Nowobilska-Stanios prowadzi również Gabinet Edukacji i Terapii – Usługi Psychologiczne.

Szkolenie miało charakter warsztatowy i poruszono na nim następujące tematy:
  • postawy wobec przemocy,
  • krzywdzenie osób starszych,
  • krzywdzenie osób niepełnosprawnych,
  • role w rodzinie, dynamika życia rodzinnego,
  • relacje dorosłe dzieci – starsi rodzice,
  • interwencje wobec osób starszych – ofiar przemocy,
  • wykorzystanie zasobów instytucjonalnych w przeciwdziałaniu przemocy wobec osób starszych oraz niepełnosprawnych,
  • radzenie z własnymi emocjami osób interweniujących wobec oporu osób doświadczających przemocy i sprawców przemocy.
Uczestników szkolenia najbardziej zaciekawiła praca na konkretnym przypadku osoby doświadczającej przemocy, tj. omówienie całej sytuacji, stworzenie planu: działania, pomocy, omówienie jakie środki mogła podjąć każda z instytucji pomocowych, gdzie popełniono błędy i co można było zmienić w powziętym już planie działania wobec osoby doświadczającej przemocy. Ponadto pani Nowobilska-Stanios sporo uwagi poświęciła również sposobom radzenia sobie z emocjami osób interweniujących wobec oporu osób doświadczających przemocy jak również sprawców przemocy.
Było to już drugie szkolenie zorganizowane bieżącym roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Zdjęcia ze szkolenia >>