Rozstrzygnięto konkurs plastyczny dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ogłoszony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych funkcjonujących na terenie naszej gminy, a jego celem było poszerzenie wiedzy oraz świadomości dzieci i młodzieży w obszarze przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.
Konkurs rozstrzygnęła 5-cio osobowa Komisja, której przewodniczył Krzysztof Wołos – Zastępca Wójta Gminy Wielka Wieś. Nagrody dla zwycięzców konkursu zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkiej Wsi.
 
Laureaci konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych:
I m-ce – Karolina Hojda, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi,
II m-ce – Joanna Piechówka, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi,
III m-ce – Paulina Sieklińska , Szkoła Podstawowa w Modlnicy,
Wyróżnienia:
Kinga Jagło, Szkoła Podstawowa w Modlnicy,
Rafał Dąbrowski, Szkoła Podstawowa w Bęble,
Agnieszka Piechowicz, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi.

Uczniowie gimnazjum:
I m-ce – Aleksandra Drewniak, Gimnazjum w Modlnicy,
II m-ce – Ilona Góra, Gimnazjum w Modlnicy,
III m-ce – Paulina Nabagło, Gimnazjum w Białym Kościele,
Wyróżnienia:
Sabina Kałuża, Gimnazjum w Białym Kościele,
Anna Łada, Gimnazjum w Modlnicy,
Dominika Dojka, Gimnazjum w Modlnicy.