Jeśli mieszkasz na terenie Gminy Wielka Wieś, jesteś osobą nieaktywną zawodowo, bezrobotną, korzystasz ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej i jesteś w wieku aktywności zawodowej weź udział w projekcie systemowym pt.: „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich”.
   
Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu zapewniamy kompleksowe wsparcie (w tym finansowe), pomoc prawną, doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, kursy zawodowe, trening umiejętności społecznych, warsztaty z rynku pracy, trening kompetencji społecznych i trening psychoedukacyjny. Co najmniej jeden trening ma charakter integracyjny i jest organizowany w formie wyjazdowej, a ponadto na każdych zajęciach zapewniamy posiłek.
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.
Wszelkie informacje na temat projektu oraz szczegółowe warunki uczestnictwa można uzyskać :
  • w siedzibie GOPS Wielka Wieś, Szyce 65
  • telefonicznie 12 419-11-01
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ  UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO