Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi ogłasza nabór kandydatów do współpracy w charakterze osoby odpowiedzialnej za koordynację zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz asystenta rodziny

Koordynator zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Asystent rodziny