Szanowni Państwo,

Z dniem 5 września 2011 roku, w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Gmina Wielka Wieś rozpoczyna dożywianie dzieci i uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie naszej gminy oraz realizujących obowiązek szkolny w szkołach pozagminnych.

W ramach ww. Programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

a) dzieciom do 7 roku życia,

b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

c) osobom i rodzinom, znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm) , w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie ww. osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (tj. 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 351 zł na osobę w rodzinie), czyli odpowiednio nie przekracza kwoty 715,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 526,50 zł na osobę w rodzinie.

UWAGA! Zgodnie z przepisem § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 roku w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, przyznawana jest jedynie w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną. 

Mając na uwadze powyższe, informuję, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi przyjmuje wnioski w sprawie dożywiania dzieci w szkołach, również tych realizujących obowiązek w szkołach poza terenem gminy Wielka Wieś.

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, tj. Szyce 65, 32-085 Modlnica, w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30) osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, w drodze postępowania administracyjnego, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby/rodziny ubiegającej się o tę formę wsparcia.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Ośrodka pod numerami: 12 419 11 01, 12 419 00 35.

                                                                                                                                     Kierownik GOPS Wielka Wieś

                                                                                                 (-) Monika Berdecka