Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski w Krakowie ustalił termin składania wniosków w ramach programu „Pegaz 2010” w obszarach A, C, E.

Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,

Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu

Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Podstawą dofinansowania jest złożenie przez Wnioskodawców wymaganego druku wraz z kompletem załączników i przesłania go na adres tutejszego oddziału PFRON w terminie do 22 sierpnia 2011 r.

Wnioski w ramach programu „Pegaz 2010” obszar D (pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) przyjmowane są w trybie ciągłym, jednak nie później niż do 15 listopada 2011 r. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w ramach limitu – 3 500 zł oraz wielokrotnie przez okres 5 lat, jednakże po upływie obowiązującej gwarancji na zakup wózka o napędzie elektrycznym.

Szczegółowe informacje oraz wnioski w ramach programu „Pegaz 2010” dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Kierownik GOPS Wielka Wieś

                                                                                                                           (-) Monika Berdecka