Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi – Stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych informuje, iż okres zasiłkowy 2010/2011 kończy się w miesiącu październik 2011 roku. W celu uzyskania świadczeń rodzinnych w kolejnym okresie zasiłkowym od 01 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 przyjmowane są od dnia 1 września 2011 r.
 
 
 


W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 30 listopada (art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych). W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).