Okres świadczeniowy 2010/2011 kończy się w miesiącu wrzesień 2011 roku. W celu uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kolejnym okresie zasiłkowym od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2011/2012 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2011 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

                                                                                                                         Kierownik GOPS Wielka Wieś

                                                                                                                         (-) Monika Berdecka